[Sinh 12]Ôn lý thuyết tổng hợp chuẩn bị kì thi đại học

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi newsunflower, 18 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 7,318

 1. newsunflower

  newsunflower Guest

  Thêm vài câu nữa nha:
  Câu 20: Nhận định không phải của tính trạng có hệ số di truyền thấp:
  A là tính trạng có mưc phản ứng rộng
  B gọi là tính trạng số lượng
  C ít chịu tác động của môi trường
  D như sản lượng sữa của bò

  Câu 21: Cho cà chua có kiểu hình A-B- lai với cây có kiểu hình lặn aabb biết trội là trội hoàn toàn,người ta thu được kết quả đời con có kiểu hình lặn là 8%.Xác định phép lai:
  A Hoán vị gen
  B Liên kết gen
  C Lai phân tích
  D Lai thuận nghịch

  Mình có mấy câu bài tập hay,các bạn làm thử:
  Câu 22:Cho thể đực AaBbDd x cái AaBbdd và trội hoàn toàn.xác định số loại kiểu gen ở đời con
  A 27 B 21 C 18 D 9
  Câu 23: Khi cho cây dị hợp tử đều có kiểu hình A-B- lai phân tích thì tỉ lệ phân ly kiểu hình ở F1 sẽ là thế nào biết trội hoàn toàn,gen A cách gen B 20 cM và cấu trúc NST có thay đổi trong giảm phân:
  A 0.4 A-bb, 0.4 aaB-, 0.1 A-B-, 0.1 aabb
  B 0.4 A-B-, 0.4 aabb, 0.1 A-bb, 0.1 aaB-
  C 0.3 A-bb, 0.3 aaB-, 0.2 A-B-, 0.2 aabb
  D 0.25 A-B-, 0.25 A-bb, 0.25 aaB-, 0.25 aabb

  Cấu 18 các bạn tiếp tục làm nhé,
   
 2. newsunflower

  newsunflower Guest

  18 sao hả bạn, di truyền phân tử là liên quan đến NST mà.bạn làm đúng ùi.ah ai cho mình lời khuyên nhỉ? :(
   
 3. triaiai

  triaiai Guest

  câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 24: Ở cây đậu biết gen quy định chiều cao gồm 2 alen: B quy định cây than cao, b: quy định than thấp. một quần thể gồm 100% cây đậu than cao có kiểu gen Bb. Do xảy ra đột biến gen làm thay đổi tần số các alen B và b nên khi xảy ra ngẫu phối thì ở thế hệ F1 tỉ lệ KH than cây cao là 69.75%. xác định tần số đột biến
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2011
 4. mars.pipi

  mars.pipi Guest

  ban đầu tần số alen A= a= 0,5 =p=q
  sau đb
  p'^2+2q''p=0,6975
  p'+q'=0,1
  => p'=0,45

  tần số đb là U: p-U.p=p' => U= 0,1 => đb alen A thành a vs tần số 0,1

   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2011
 5. triaiai

  triaiai Guest

  Gen A và gen B nằm kế tiếp nhau trên NST, protêin do gen A chỉ huy tổng hợp có 48aa, protêin do gen B chỉ huy tổng hợp có 96aa. Một đột biến gen đã xảy ra biến 2 gen trên thành 1 gen C. Protêin do gen C chỉ huy tổng hợp có 144aa
  a/ Đột biến thuộc dạng gì và liên quan tới bao nhiêu cặp nu?
  b/ Xác định chiều dài của các gen A, B,C
   
 6. thocon_hn

  thocon_hn Guest

  Uả bài này đã post 1 lấn rồi mà cãi nhau mãi chả biết ai đúng ai sai mình nhớ bài này xảy ra đb liên quan tới 3 cặp Nu nhưng cách giải thì ........ còn nhiều tranh cãi hix
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2011
 7. Khi ribosome chuyển dịch từ đầu này đến đầu nọ của mARN để hthành chuỗi polipeptit thì số aa tự do cần dùng được tARN mang đến giải mã mở đầu và cácmã kế tiếp, mã cuối cùng ko được giải, khi rời khỏi ribosome thì trong chuỗi polipeptit đã mất aa mở đầu, nên số aa có trong ptử protein hoàn chỉnh là :
  số bộ ba -1-1= số bộ ba -2
  => so vs gen A và B, gen C có số cặp nu ít hơn là
  [TEX]3.(48+2+96+2) - 3(.144+2)= 6[/TEX] cặp
  chính xác là post 2 làn ạ, 1pic bị khoá còn 1 pic thìđang tranh cãi dở dang :-S em post cách làm của mình lên để mọi người tiếp tục tranh luận :">
   
 8. triaiai

  triaiai Guest

  Ở loài vịt nhà có bộ NST 2n=80 . Một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái đều có số lần nguyên phân bằng nhau ở vùng sinh sản tất cả té bào con tạo ra đều được chuyển chính giảm phân tạo ra 160 giao tử cái và giao tử đực . Xác định :
  a/ số NST trong các tinh trùng nhiều hơn số NST có trong trứng là:
  A. 96 B. 78 C.46 D. 24
  B/Số NST môi trường cung cấp ,cho mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã cho phát sinh giao tử .
  A. 5040 B. 2480 C. 5020 D. 4280

  Câu 27:Gen có 1170 nu và có G=4A.sau đột biến,phân tử protein giảm xuống 1aa.khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp 3 lần,nhu cầu nu loại A giảm xuống 14 nu,số liên kết hidro bị phá hủy trong quá trình trên là?
  A. 11466 B. 11424 C.13104 D. 11417
  Câu 28:Một quần thể giao phối đang ở trạng thái cân bằng có 1 locut gen gồm 4 alen với tần số như sau: a1(0,1) a2(0,2) a3(0,4) a4(0,5) .tiinhs tần số của các kiểu gen a1a2 và a2a3
  A.0,02 và 0,08 B.0,01 và 0,08 C. 0,01 và 0,16 D. 0,01 và 0,32
  Câu 29:Một gen ở vi khuẩn chứa 1380 liên kết hidro, trong quá trình phiên mã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 1620 n các loại.tính số lần phiên mã
  A.3 B.1 C.4 D.2
  Câu 30:Ởngười gen A quy định mắt nhìn màu bình thường,alen a quy định bệnh mù màu đỏ lục ;gen B quy định máu đông bình thường,alen b quy định bệnh máu khó đông.các gen này nằm trên NST giới tính X,khoonng có alen tương ứng trên Y.xét 2 locut trên NST thường,mỗi locut đều có 2 alen khác nhau các locut đều phân li độc lập.hãy xác định số kiểu gen tối đa khác nhau về 4 locut có trong quần thể
  A.135 B.126 C.54 D.117

  Câu 31: quan sát quá trình tái bản của 1 phân tử ADN thấy có 80 đoạn okaraki , 100 đoạn mồi biết kích thước các đơn vị tái bản dều = 51000 andron (A0) MT nội bào cung cấp tổng số nu cho phân tử ADN trên tai bản 2 lần là: A 900000 B 1 200 000 C 18 000 000 D 24 000 000

  Câu 32: Một gen có chứa 5 đoạn intron, trong các đoạn exon chỉ có 1 đoạn mang bộ ba AUG và 1 đoạn mang bộ ba kết thúc. Sau quá trình phiên mã từ gen trên, phân tử mARN trải qua quá trình biến đổi, cắt bỏ intron, nối các đoạn exon lại để trở thành mARN trưởng thành. Biết rằng các đoạn exon được lắp ráp lại theo các thứ tự khác nhau sẽ tạo nên các phân tử mARN khác nhau. Tính theo lý thuyết, tối đa có bao nhiêu chuỗi polypeptit khác nhau được tạo ra từ gen trên?
  A. 10 loại. B. 120 loại C. 24 loại. D. 60 loại.
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2011
 9. Gọi x là só làn nguyên phân của TB sd đực và cái sơ khai

  \Rightarrowsau gp, số giao tử tạo ra là [TEX]4.2^x[/TEX]đực và [TEX]2^x[/TEX] cái

  \Rightarrow[TEX]4.2^x+2^x=5.2^x=160[/TEX]\Rightarrow[TEX]x=5[/TEX]

  \Rightarrowsố NST trong các tinh trùng nhiều hơn số NST có trong trứng là:

  [TEX]80.(4.2^5-2^5)=[/TEX]80.96= 7680
  :-? nếu đáp án ở đây là 96 thì câu hỏi phải là :
  :D vì tính số NST thì phải nhân vs 80 (2n) mà trong đáp án ko có số nào chia hết cho 80 :D
  b/ mt cung cấp cho 1 TB nguyên phân (5 đợt): [TEX]80.(2^5-1)=2480[/TEX]

  sau np, có [TEX]2^5 [/TEX] TB tham gia giảm phân\Rightarrowmt cung cấp cho TB sơ khai ban đầu giảm phân: [TEX]80.2^5=2560[/TEX]

  \Rightarrowtrong cả QT phát sinh giao tử:[TEX]2480+2560=5040[/TEX]
  [TEX]\left\{\begin{matrix}& 2A+2G=1170 & \\ & 4A-G=0 & \end{matrix}\right.[/TEX]


  \Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}& A=T=117 & \\ & G=X=468 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  sau đột biến,phân tử protein giảm xuống 1aa\Rightarrow ADN đã mất đi 3 cặp nu
  nhu cầu nu loại A giảm xuống 14 nu, gọi x là số nu loại T bị mất
  \Rightarrow[TEX] x.(2^3-1)=14[/TEX]\Rightarrow[TEX]x=2[/TEX]\Rightarrowmất 2 nu T\Rightarrowmất 2 cặp A-T \Rightarrow mâấ 1 cặp G-X
  \Rightarrowsố liên kết hidro bị phá hủy trong quá trình trên là
  [TEX](2^3-1).(2.115+3.466)=11417[/TEX]
  Gọi x là số lần phiên mã
  \Rightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}& A+G=\frac{1620}{x} & \\ & 2A+3G=1380 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  Nghiệm phù hợp x=3, khi đó:

  [TEX]\left\{\begin{matrix}& A=T=240 & \\ & G=X=300 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  [TEX]N=30 000[/TEX]

  Số đoạn mồi= số đoạn okazaki + 2
  ( Do đối với mạch 3'-5' thì được tổng hợp liện tục nên chỉ cần 1 đoạn mồi ngay ở đầu đoạn.=> số đoạn mồi = 1.
  còn đối với mạch 5'-3' tổng hợp gián đoạn thành các đoạn Okaki, mỗi đoạn Okaki thì cần 1 đoạn mồi => số đoạn mồi = số đoạn Okaki.
  mà mỗi đơn vị tái bản gồm 2 chạc sao chép => số đoạn mồi = số đoạn Okaki +2)

  Gọi x là số đơn vị tái bản \Rightarrow[TEX]80+2x=100[/TEX]\Rightarrow[TEX]x=10[/TEX]

  \RightarrowMT nội bào cung cấp tổng số nu cho phân tử ADN trên tai bản 2 lần là

  [TEX]30 000.10.(2^2-1)=900 000[/TEX]
   
 10. newsunflower

  newsunflower Guest

  Ủa sao không ai trả lời là sao? Không trả lời mình không post đâu :| Chả lẽ lại chấm dứt đến đây ah.Mình có câu này mọi người làm thử nha: Ở một loài thực vật biết gen A cho quả đỏ và gen B cho màu xanh của lá là trội hoàn toàn so với gen a cho quả vàng và gen b làm lá không có diệp lục gây chết mầm.Biết các gen này tác động riêng rẽ nhau và hợp tử đều phát triển bình thường nên khi lai cây quả đỏ với nhau thu được kết quả 75% đỏ và 25%vàng.Xác định tổ hợp lai nghiệm đúng cho kết quả trên
   
 11. khackhiempk

  khackhiempk Guest

  ss

  ung thư máu do đột biến mất đoạn NST 21, hoặc vai dài NST 22
   
 12. khackhiempk

  khackhiempk Guest

  trong bài này có hiên tượng gen gây chết ở cặp (B,b)
  tính trạng là đơn gen,
  - Xét cặp (A,a), tỉ lệ là 3A_:1aa -> P: Aa x Aa
  do tổ hợp bb gây chết nên có 3 trường hợp của (B,b):
  BB x BB
  BB x Bb
  Bb x Bb
  do các cặp gen phân li độc lập nên có 3 trường hợp của P nghiệm đúng kết quả trên
   
 13. newsunflower

  newsunflower Guest

  Có 2 trường hợp thui mà bạn, Bb x Bb sao được.Thế sẽ ra cây bb gây chết rùi
   
 14. newsunflower

  newsunflower Guest

  Mấy câu hỏi trả lời nhanh nè,không post A B C D đâu đỡ mỏi tay:
  - Nếu chỉ xét di truyền nhóm máu A,B,O và AB ở người thì để sinh các con có đủ cả 4 loại nhóm máu trên thì kiểu gen bố mẹ sẽ thế nào?
  - Ở một nhà hộ sinh người ta nhầm lẫn 2 đứa con trai biết bố mẹ của một đứa có nhóm máu O và A, bố mẹ của đứa còn lại có nhóm máu A và AB.Còn 2 đứa trẻ có nhóm máu O và A.Xác định con từng cặp bố mẹ.Trường hợp 1 mẹ có nhóm máu nào sẽ không cần xét nghiệm nhóm máu của ông bố mà vẫn phân biệt được con của họ?
   
 15. khackhiempk

  khackhiempk Guest

  thằng bb chết thì tỉ lệ những thằng còn sống mới là 100 B_. chẹp chẹp...
   
 16. khackhiempk

  khackhiempk Guest

  ss

  Câu 1
  con có máu AB -> bố, mẹ phải có KG A_ x B_, lại có cả con máu O -> P: AO x BO
  Câu 2
  Gọi đứa con máu O là (I), đứa con máu A là (II)
  đứa I hình thành do I^O x I^O, mà cặp bố mẹ thứ 2 thì có 1 người không thể cho I^O -> đứa còn I của cặp bố mẹ 1.
  mình không hiểu trường hợp 1 là trường hợp nào, nên chỉ có thể trả lời vậy thôi
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->