Sinh [Sinh 12] Giúp mình câu này với

cute99hd@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng sáu 2015
2
0
16
24
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho các kiểu gen tạo nên các kiểu hình như sau: A_B_:màu đỏ,A_bb màu mận,aaB_ màu đỏ tía,aabb màu trắng; Một gen lặn thứ ba cc gây chết tất cả các cá thể đồng hợp tử về màu mận,nhưng không ảnh hưởng đến các kiểu gen khác.Thông thường C_ không biểu hiện ra kiểu hình.Nếu hai cá thể đều dị hợp tử về mỗi cặp gen nói trên đem lai với nhau,tỉ lệ kiểu hình màu đỏ (A_B_) nhận được ở đời con là bao nhiêu??
A.35/64
B 35/65
C 27/63
D 36/63
 

thupham22011998

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng năm 2013
3,880
77
291
26
Hà Nam
AaBbCc lai AaBbCc=(AaBb * AaBb)*(Cc * Cc)
(*) AaBb * AaBb= 9A-B- : 3A-bb(1AAbb:2Aabb):3aaB-:1aabb
(*)Cc * Cc=3C- :1cc
Một gen lặn thứ ba cc gây chết tất cả các cá thể đồng hợp tử về màu mận (AAbbcc) : 1/16 . 1/4=1/64
KH A-B- : 9/16
-->Tỉ ệ KH A-B- nhận được ở đời con:
[tex]\frac{9/16}{1-1/64}=36/63[/tex]
 

thupham22011998

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng năm 2013
3,880
77
291
26
Hà Nam
9/16 chia (1-1/64) nghĩa là như thế nào vậy bạn.

AAbbcc: chết -->ko xuất hiện đời con
Theo sơ đồ lai như trên thì KH AAbbcc vẫn xuất hiện nhưng thực tế thì ko. Nếu vẫn giữ phép lai trên thì số KH thực tế chỉ thu được là 1-1/64
KH A-B- : 9/16
-->Tỉ lệ
 
Top Bottom