[Sinh 12] Câu hỏi 2

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi phamthetruyen, 9 Tháng mười một 2014.

Lượt xem: 314

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Cho mét c¸ thÓ F1 dÞ hîp 3 cÆp gen; kiÓu h×nh lµ th©n cao, qu¶ trßn, hoa ®á lai ph©n tÝch víi c¸ thÓ t­¬ng øng lµ th©n thÊp, qu¶ dµi, hoa vµng. F2 thu ®­îc tû lÖ:
  - Cao, trßn, ®á: 278 - ThÊp, dµi, vµng: 282
  - Cao, dµi, ®á: 165 - ThÊp, trßn, vµng: 155
  - Cao, dµi, vµng: 62 - ThÊp, trßn, ®á: 58
  X¸c ®Þnh nhãm gen liªn kÕt vµ tr×nh tù ph©n bè c¸c gen trªn nhiÔm s¾c thÓ.
  Bài 2:Cho gµ trèng ch©n ng¾n, l«ng vµng giao phèi víi gµ m¸i ch©n ng¾n, l«ng ®èm; ë F1 thu ®­îc:
  - Gµ trèng: 57 ch©n ng¾n, l«ng ®èm : 29 ch©n dµi, l«ng ®èm.
  - Gµ m¸i: 61 ch©n ng¾n, l«ng vµng : 28 ch©n dµi, l«ng vµng.
  Gi¶i thÝch kÕt qu¶ cña phÐp lai trªn vµ lËp s¬ ®å lai tõ P ®Õn F1. Cho biÕt mét gen quy ®Þnh mét tÝnh tr¹ng.
   
 2. gửi bài thế này thì sao biết mà làm????
  ............................................................
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->