[sinh 12] bài tập

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi puckan, 28 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 9,007

 1. một cặp vợ chồng bình thường( đếu có bố bị bệnh A) sinh con gái bị bệnh A \Rightarrow bệnh do gen lặn quy định và gen này nằm trên NST thường

  QUy ước B- bt, b- bệnh

  cặp vợ chồng sinh ra con gái bị bệnh (bb) \Rightarrow2 vc đều có KG Bb

  -XS sinh con tra= XS sinh con gái = 1/2

  -XS con sinh ra bọ bệnh là 1/4, bt là 3/4 ( viết sđl ra là thấy)

  \RightarrowXác suất để cặp vợ chồng sinh ra 3 đứa con gái đầu bị bệnh A , 2 đứa con trai sau bình thường là:

  [TEX](\frac{1}{2}.\frac{1}{4})^3.(\frac{1}{2}.\frac{3}{4})^2.100%=0,027% => A[/TEX]
   
 2. Câu 3 : Bộ NST lưỡng bội của 1 loài là 2n = 8. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, vào kỳ đầu của giảm phân1 có một cặp NST đã xảy ra trao đổi chéo. Số loại giao tử khác nhau có thể được tạo ra trong trường hợp TĐC xảy ra tại 1 điểm
  A. 16 B. 32 C. 8 D. 4
  Câu 4: Trong trường hợp tất cả các tế bào bước vào giảm phân 2 đều rối loạn phân li NST, các loại giao tử có thể được tạo ra từ tế bào mang kiểu gen XAXa là
  A. XAXA, XaXa và 0. B. XA và Xa. C. XAXA và 0. D. XaXa và 0.
  Câu 5 : Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xảy ra sự không phân li ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến ở thể ba nhiễm (2n+1)?
  A. 25% B. 33,3% C. 66,6% D.75%
  Câu 6: Những tế bào mang bộ NST lệch bội nào sau đây được hình thành trong nguyên phân ?
  A. 2n+1, 2n-1 ; 2n+2, 2n-2. B. 2n+1, 2n-1 ; 2n+1, n-1.
  C. 2n+1, 2n-1 ; n+1, 2n-1. D. n+1, n-2 ; 2n+1, 2n-2.
  Câu 7: Cho rằng NST vẫn phân li trong giảm phân, thể ba nhiễm AAaBb cho các loại giao tử AB và ab tương ứng là :
  A. 1/6 và 1/12 B. 1/6 và 1/12 C. 1/3 và 1/6 D. 1/4 và 1/8
   
 3. bài tập ARN, giúp mình với!

  chiều dài 1 gen là 3978A^o, thời gian phiên mã ra 1 phân tử mARN hết 6 phút 30s . thời gian phiên mã đối với mỗi loại nu trên mạch mang mã gốc của gen đó theo thứ tự X-A-T-G tương ứng với tỷ lệ thời gian phiên mã là 1:2:4:6.
  1) xác định số liên kết hóa trị nối giữa các đơn phân của gen?
  2) số lượng ribonu từng loại trên mARN là bao nhiêu?
  3) phân tử mARN có 6 riboxom cùng tham gia giải mã mà trượt đều cách nhau về thơi gian là 1,2 s và về độ dài là 61,2 a^0. xác định :
  a) vận tốc trượt của riboxom?
  b) khoảng cách về độ dài từ riboxom thứ 1 đến riboxom thứ 6 khi chúng trượt trên mARN?
  c) số aa do môi trường nội bào cung cấp cho quá trình giải mã?
   
 4. tớ có lời giải này:
  a)số liên kết hoá trị : 3978:3.4=1170(số rb nu )
  liên kết: 1170x2-2=2338
  b)thời gian phiên mã 1 rb nu: 1170:390=3
  \Rightarrowx=390:13x3=90
  a=180
  t=360
  g=540
  c)
  v riboxom= 61.2:1.2=51(A)
  khoảng cách : l=61.2x5=306
  số aa:1170:3=390
   
 5. saobang910

  saobang910 Guest

  Câu27.Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ:
  A.1/4. B.1/6. C.1/8. D.1/16.

  Câu28.Ở cà chua, gen A quy định thân cao,gen a quy định thân thấp;gen B quy định quả đỏ, gen a quy
  định quả vàng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho P:AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểu
  gen Aabb được dự đoán ở F1 là
  A.3/8. B.1/16. C.1/4. D.1/8.

  Câu29.Dựa vào đâu Men đen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm của ông
  lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử?
  A.Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ F1.
  B.Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ F2.
  C.Tỉ lệ phân li kiểu hình ở các thế hệ tuân theo định luật tích xác suất.
  D.Tỉ lệ phân li về kiểu hình trong phép lai phân tích.

  Câu30.Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở
  thế hệ sau
  A.4 kiểu hình:12 kiểu gen.
  B.8 kiểu hình:8 kiểu gen.
  C.4 kiểu hình:8 kiểu gen.
  D.8 kiểu hình:12 kiểu gen.
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười một 2012
 6. votrinh95

  votrinh95 Guest

  đề dh-cd sinh

  mấy câu bài tập này dể ma. đề thi dh ma như thế nay hết thì thật sướng
  27C
  28D
  29B
  30A
   
 7. dtquang0195

  dtquang0195 Guest

  27, Số giao tử tạo ra [TEX]2^3[/TEX]=8
  Tỉ lệ giao tử abde là 1/8
  28,Xét riêng tưng cặp tính trạng
  (Aa x Aa)=1AA:2Aa:1aa
  Bb x Bb = 1BB:2Bb:1bb
  Tỉ lệ KG Aabb=2/4*1/4=1/8
  30, Cũng xét riêng từng cặp tình trạng
  số kh=2*1*2=4
  số kg=2*2*3=12
  học tốt nha bạn :D
   
 8. dieuai95

  dieuai95 Guest

  [sinh 12]bài tập về quy luật phân li độc lập

  1. a. Bố mẹ đều có da bình thường, họ sinh con trai đầu lòng bị bệnh bạch tạng, tính xác suất tiếp theo để họ sinh con trai không bị bệnh?
  b. Bố mẹ đều nhìn màu bình thường, họ sinh con trai đầu lòng bị mù màu, tính xác suất để họ sinh con gái tiếp theo không bị bệnh?
  Giải thích rõ giúp mình vs nha, Thanks nhìu :D
   
 9. saobang910

  saobang910 Guest

  Câu 25: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ
  A. 3/32. B. 9/64. C. 81/256. D. 27/64.

  Câu 26: Lai hai giống ngô đồng hợp tử, khác nhau về 6 cặp gen, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, các cặp phân li độc lập nhau đã thu được F1 có 1 kiểu hình. Khi tạp giao F1 với nhau, tính theo lí thuyết, ở F2 có tổng số kiểu gen và số kiểu gen đồng hợp tử về cả 6 gen nêu trên là
  A. 729 và 32 B. 729 và 64 C. 243 và 64 D. 243 và 32
  moi nguoi chi giap minh cach tinh voi?
   
 10. hoangvan_94

  hoangvan_94 Guest

  mình giúp bạn nhé!

  câu 1: 4C2x(1/4)^2x(1/2)^2
  câu 2: số KG 3^6 và kg ĐH là 2^6
   
 11. bệnh BT do gen lặn (a) nằm trên NST thường
  Con trai đầu lòng cảu cặp vc bị BT \Rightarrow họ đều có KG Aa
  \RightarrowXS sinh con ko bị BT là 3/4
  XS sinh con trai là 1/2
  \RightarrowXS sinh con trai ko bị BT là 3/4.1/2=3/8
  Bệnh mù màu do gen lặn (b) lk trên NST X, ko alen trên Y
  Con trai mm có KG [TEX]X^bY[/TEX] \Rightarrow ng bỗ bình thường có kG [TEX]X^BY[/TEX], mẹ bình thường có KG [TEX]X^BX^b[/TEX]

  [TEX]P: X^BY...x...X^BX^b----->\frac{1}{4} X^BX^B:\frac{1}{4}X^BX^b:\frac{1}{4}X^BY:\frac{1}{4}X^bY[/TEX]

  \RightarrowXS sinh con gai tiếp ko bị bệng là 1/4+1/4=1/2
   
 12. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest


  P:
  Ab/aB x Ab/aB​
  G: (30% Ab, 20% AB, 20% ab, 30% aB) ; (30% Ab, 20% AB, 20% ab, 30% aB)
  F: 9% Ab/Ab, 6% AB/Ab, 6% Ab/ab, 9% Ab/aB, 6% AB/Ab, 4% AB/AB, 4% AB/ab, 6% AB/aB, 6% Ab/ab, 4% AB/ab, 4% ab/ab, 6% aB/ab, 9% Ab/aB, 6% AB/aB, 6% aB/ab, 9% aB/aB
  \Rightarrow Kiểu hình ờ đời con mang 2 tính trạng trội có tỉ lệ: 54%

  100TB \Rightarrow 400TB
  10TB \Rightarrow 40TB trong đó: 10 Ab, 10 aB, 10 AB, 10 ab
  \Rightarrow f = [TEX]\frac{10 + 10}{400}[/TEX] = 5%
   
 13. maygiolinh

  maygiolinh Guest

  Số loại giao tử tạo ra là
  [tex]2^{12}[/tex]
  Số loại giao tử bình thường là
  [tex]2^9[/tex]
  Tỉ lệ giao tử đột biến là
  [tex]1-\frac{2^9}{2^{12}}=0.875.........87,5%[/tex]
  P/S: mình nghĩ vậy, ko biết có đúng ko..???
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->