CLB lịch sử SHHV- đợt 2 tháng 10

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,896
471
18
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Trả lời: Trung Quốc

Câu 3: những nguyên nhân chủ yếu làm nên sức mạnh của nước Tần đánh bại sáu nước, thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước công nguyên.
 
  • Like
Reactions: Homaya Kino

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,954
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Trả lời: Trung Quốc

Câu 3: những nguyên nhân chủ yếu làm nên sức mạnh của nước Tần đánh bại sáu nước, thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước công nguyên.
nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,333
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Trả lời: Trung Quốc

Câu 3: những nguyên nhân chủ yếu làm nên sức mạnh của nước Tần đánh bại sáu nước, thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước công nguyên.
Nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,896
471
18
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Trả lời: Ngay từ thời Chiến quốc khi sáu nước Hàn, Sở, Ngụy, Yên, Tề vẫn duy trì xã hội nô lệ thì nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ, thực hiện chế độ phong kiến tiến bộ hơn

Câu 4: Ở Tây Âu, xã hội phong kiến được xác lập sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ vào năm nào?
 

Darkness Evolution

Duke of Mathematics
Thành viên
27 Tháng năm 2020
620
1,101
146
15
Vĩnh Phúc
THCS Vĩnh Yên
Trả lời: Trung Quốc

Câu 3: những nguyên nhân chủ yếu làm nên sức mạnh của nước Tần đánh bại sáu nước, thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước công nguyên.
nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ
 

Ichijou tatsuya shiba

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
22 Tháng sáu 2020
332
1,562
156
Hưng Yên
THCS Dương Phúc Tư
Trả lời: Trung Quốc

Câu 3: những nguyên nhân chủ yếu làm nên sức mạnh của nước Tần đánh bại sáu nước, thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước công nguyên.
Nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ
 

Ichijou tatsuya shiba

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
22 Tháng sáu 2020
332
1,562
156
Hưng Yên
THCS Dương Phúc Tư
Trả lời: Ngay từ thời Chiến quốc khi sáu nước Hàn, Sở, Ngụy, Yên, Tề vẫn duy trì xã hội nô lệ thì nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ, thực hiện chế độ phong kiến tiến bộ hơn

Câu 4: Ở Tây Âu, xã hội phong kiến được xác lập sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ vào năm nào?
476
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,496
6,381
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Ở Tây Âu, xã hội phong kiến được xác lập sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ vào năm 476
Trả lời: Ngay từ thời Chiến quốc khi sáu nước Hàn, Sở, Ngụy, Yên, Tề vẫn duy trì xã hội nô lệ thì nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ, thực hiện chế độ phong kiến tiến bộ hơn

Câu 4: Ở Tây Âu, xã hội phong kiến được xác lập sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ vào năm nào?
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,333
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Trả lời: Ngay từ thời Chiến quốc khi sáu nước Hàn, Sở, Ngụy, Yên, Tề vẫn duy trì xã hội nô lệ thì nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ, thực hiện chế độ phong kiến tiến bộ hơn

Câu 4: Ở Tây Âu, xã hội phong kiến được xác lập sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ vào năm nào?
Năm 476
 

Darkness Evolution

Duke of Mathematics
Thành viên
27 Tháng năm 2020
620
1,101
146
15
Vĩnh Phúc
THCS Vĩnh Yên
Trả lời: Ngay từ thời Chiến quốc khi sáu nước Hàn, Sở, Ngụy, Yên, Tề vẫn duy trì xã hội nô lệ thì nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ, thực hiện chế độ phong kiến tiến bộ hơn

Câu 4: Ở Tây Âu, xã hội phong kiến được xác lập sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ vào năm nào?
Năm 476
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,954
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Trả lời: Ngay từ thời Chiến quốc khi sáu nước Hàn, Sở, Ngụy, Yên, Tề vẫn duy trì xã hội nô lệ thì nước Tần vì muốn hùng mạnh đã đi theo luận thuyết cải cách của Thương Ưởng giải thể chế độ nô lệ, thực hiện chế độ phong kiến tiến bộ hơn

Câu 4: Ở Tây Âu, xã hội phong kiến được xác lập sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ vào năm nào?
Năm 476
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,896
471
18
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Gói 3
Lịch Sử Việt Nam giai đoạn cách mạng tháng 8 năm 1945

Câu 1: Vào tháng 9 năm 1940, ngay giữa Chiến tranh thế giới thứ mấy?, Chính phủ nào của Pháp?, vì đã đầu hàng Đức Quốc xã, đồng ý cho quân đội Nhật Bản đổ bộ vào đâu?
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,954
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Gói 3
Lịch Sử Việt Nam giai đoạn cách mạng tháng 8 năm 1945

Câu 1: Vào tháng 9 năm 1940, ngay giữa Chiến tranh thế giới thứ mấy?, Chính phủ nào của Pháp?, vì đã đầu hàng Đức Quốc xã, đồng ý cho quân đội Nhật Bản đổ bộ vào đâu?
Vào tháng 9 năm 1940, ngay giữa Chiến tranh thế giới thứ hai, Chính phủ Vichy của Pháp, vì đã đầu hàng Đức Quốc xã, đồng ý cho quân đội Nhật Bản đổ bộ vào Bắc Kỳ
 
Top Bottom