Sử 7 Seri Ôn tập kiểm tra giữa kì I - Lịch sử 7

Lê Nguyễn Nhật Kim

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
34
76
16
14
TP Hồ Chí Minh
Câu số 1: Nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến địa lí
A. Anh Pháp.
B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
C. Đức, Ý
D. Pháp, Bồ Đào Nha
Câu số 2: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XIV
B. The ki XV
C. Thế kỉ XVI
D. Thế kỉ XVII
Câu số 3: Mô hình nhà nước được Ngô Quyền xây dựng sau khi lên ngôi theo thể chế:
A. Dân chủ chủ nô
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Cộng hòa quý tộc
Câu số 4 : Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất
nước ta đến năm nào được bình yên trở lại

A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967
Câu số 5: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 
  • Like
Reactions: Võ Thu Uyên

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,176
5,185
511
Nước VN chỉ có 1 thủ đô , đó là gì?
Hà Nội
..................
Câu số 1: Nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến địa lí
A. Anh Pháp.
B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
C. Đức, Ý
D. Pháp, Bồ Đào Nha
Câu số 2: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XIV
B. The ki XV
C. Thế kỉ XVI
D. Thế kỉ XVII
Câu số 3: Mô hình nhà nước được Ngô Quyền xây dựng sau khi lên ngôi theo thể chế:
A. Dân chủ chủ nô
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Cộng hòa quý tộc
Câu số 4 : Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất
nước ta đến năm nào được bình yên trở lại

A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967
Câu số 5: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,722
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu số 1: Nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến địa lí
A. Anh Pháp.
B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
C. Đức, Ý
D. Pháp, Bồ Đào Nha
Câu số 2: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XIV
B. The ki XV
C. Thế kỉ XVI
D. Thế kỉ XVII
Câu số 3: Mô hình nhà nước được Ngô Quyền xây dựng sau khi lên ngôi theo thể chế:
A. Dân chủ chủ nô
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Cộng hòa quý tộc
Câu số 4 : Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất
nước ta đến năm nào được bình yên trở lại

A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967
Câu số 5: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
Câu số 1: Nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến địa lí
A. Anh Pháp.
B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
C. Đức, Ý
D. Pháp, Bồ Đào Nha
Câu số 2: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XIV
B. The ki XV
C. Thế kỉ XVI
D. Thế kỉ XVII
Câu số 3: Mô hình nhà nước được Ngô Quyền xây dựng sau khi lên ngôi theo thể chế:
A. Dân chủ chủ nô
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Cộng hòa quý tộc
Câu số 4 : Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất
nước ta đến năm nào được bình yên trở lại

A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967
Câu số 5: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
Câu số 1: Nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến địa lí
A. Anh Pháp.
B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
C. Đức, Ý
D. Pháp, Bồ Đào Nha
Câu số 2: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XIV
B. The ki XV
C. Thế kỉ XVI
D. Thế kỉ XVII
Câu số 3: Mô hình nhà nước được Ngô Quyền xây dựng sau khi lên ngôi theo thể chế:
A. Dân chủ chủ nô
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Cộng hòa quý tộc
Câu số 4 : Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất
nước ta đến năm nào được bình yên trở lại

A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967
Câu số 5: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 
Top Bottom