Sử 7 Seri Ôn tập kiểm tra giữa kì I - Lịch sử 7

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,397
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là
A. Can-vanh
B. Tô-mát Muyn-xe
C. Lu-thơ
D. Đê- các-tơ.

Câu 2: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?
A. Phật giáo.
B. Hồi giáo.
C. Ấn Độ giáo.
D. Ki-tô giáo.

Câu 3: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là:
A. Rem-bran
B. Van-Gốc
C. Lê-vi-tan
D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.


Câu 4: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?
A. Thế kỉ XIV – XVII
B. Thế kỉ XV – XVII
C. Thế kỉ XV – XVI
D. Thế kỉ XIV – XVI

Câu 5: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là:
A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.
B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.
C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.
D. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,722
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 1: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là
A. Can-vanh
B. Tô-mát Muyn-xe
C. Lu-thơ
D. Đê- các-tơ.

Câu 2: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?
A. Phật giáo.
B. Hồi giáo.
C. Ấn Độ giáo.
D. Ki-tô giáo.

Câu 3: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là:
A. Rem-bran
B. Van-Gốc
C. Lê-vi-tan
D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.


Câu 4: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?
A. Thế kỉ XIV – XVII
B. Thế kỉ XV – XVII
C. Thế kỉ XV – XVI
D. Thế kỉ XIV – XVI

Câu 5: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là:
A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.
B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.
C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.
D. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.
 
 • Like
Reactions: Võ Thu Uyên

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
Câu 1: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là
A. Can-vanh
B. Tô-mát Muyn-xe
C. Lu-thơ
D. Đê- các-tơ.

Câu 2: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?
A. Phật giáo.
B. Hồi giáo.
C. Ấn Độ giáo.
D. Ki-tô giáo.

Câu 3: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là:
A. Rem-bran
B. Van-Gốc
C. Lê-vi-tan
D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.


Câu 4: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?
A. Thế kỉ XIV – XVII
B. Thế kỉ XV – XVII
C. Thế kỉ XV – XVI
D. Thế kỉ XIV – XVI

Câu 5: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là:
A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.
B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.
C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.
D. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.
 
 • Like
Reactions: Võ Thu Uyên

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
366
1,551
156
14
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Câu 1: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là
A. Can-vanh
B. Tô-mát Muyn-xe
C. Lu-thơ
D. Đê- các-tơ.

Câu 2: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?
A. Phật giáo.
B. Hồi giáo.
C. Ấn Độ giáo.
D. Ki-tô giáo.

Câu 3: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là:
A. Rem-bran
B. Van-Gốc
C. Lê-vi-tan
D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.


Câu 4: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?
A. Thế kỉ XIV – XVII
B. Thế kỉ XV – XVII
C. Thế kỉ XV – XVI
D. Thế kỉ XIV – XVI

Câu 5: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là:
A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.
B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.
C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.
D. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.
 

Vũ Khuê

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
206
834
96
12
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
Câu 1: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là
A. Can-vanh
B. Tô-mát Muyn-xe
C. Lu-thơ
D. Đê- các-tơ.

Câu 2: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?
A. Phật giáo.
B. Hồi giáo.
C. Ấn Độ giáo.
D. Ki-tô giáo.

Câu 3: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là:
A. Rem-bran
B. Van-Gốc
C. Lê-vi-tan
D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.


Câu 4: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?
A. Thế kỉ XIV – XVII
B. Thế kỉ XV – XVII
C. Thế kỉ XV – XVI
D. Thế kỉ XIV – XVI

Câu 5: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là:
A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.
B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.
C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.
D. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.
 
 • Like
Reactions: Võ Thu Uyên

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,176
5,187
511
Nước VN chỉ có 1 thủ đô , đó là gì?
Hà Nội
..................
Câu 1: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là
A. Can-vanh
B. Tô-mát Muyn-xe
C. Lu-thơ
D. Đê- các-tơ.

Câu 2: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?
A. Phật giáo.
B. Hồi giáo.
C. Ấn Độ giáo.
D. Ki-tô giáo.

Câu 3: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là:
A. Rem-bran
B. Van-Gốc
C. Lê-vi-tan
D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.


Câu 4: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?
A. Thế kỉ XIV – XVII
B. Thế kỉ XV – XVII
C. Thế kỉ XV – XVI
D. Thế kỉ XIV – XVI

Câu 5: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là:
A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.
B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.
C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.
D. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.
 

Võ Thu Uyên

Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Cu li diễn đàn
20 Tháng ba 2017
3,755
12,195
991
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
ĐÁP ÁN 05 CÂU TRẮC NGHIỆM THỨ 3

Câu 1: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là
A. Can-vanh
B. Tô-mát Muyn-xe
C. Lu-thơ
D. Đê- các-tơ.

Câu 2: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?
A. Phật giáo.
B. Hồi giáo.
C. Ấn Độ giáo.
D. Ki-tô giáo.

Câu 3: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là:
A. Rem-bran
B. Van-Gốc
C. Lê-vi-tan
D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.


Câu 4: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?
A. Thế kỉ XIV – XVII
B. Thế kỉ XV – XVII
C. Thế kỉ XV – XVI
D. Thế kỉ XIV – XVI

Câu 5: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là:
A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.
B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.
C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.
D. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.

Trên đây là đáp án 5 câu hỏi số thứ 3 nhé! Tối nay chủ nhật nè, nên box sử tạm thời sẽ không up tiếp phần tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn vào 20h tối mai, ngày 25/10/2021 nhé ạ! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
 

Võ Thu Uyên

Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Cu li diễn đàn
20 Tháng ba 2017
3,755
12,195
991
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỐ THỨ 4
Câu số 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?
A. Đồng bằng Hoa Bắc
B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.
D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà

Câu số 2: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?
A. Thế kỉ thứ nhất TCN
B. Thế kỉ thứ hai TCN
C. Thế kỉ thứ ha TCN
D. Hai nghìn năm TCN

Câu số 3: Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?
A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.
B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.
C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ
D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.

Câu số 4: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?
A. Chế độ công Điền
B. Chế độ Quân Điền
C. Chế độ Tịch Điền
D. Chế độ lĩnh canh

Câu số 5: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?
A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân
B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị
C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân
D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị
 
 • Like
Reactions: sannhi14112009

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỐ THỨ 4
Câu số 1:
Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?
A. Đồng bằng Hoa Bắc
B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.
D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà

Câu số 2: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?
A. Thế kỉ thứ nhất TCN
B. Thế kỉ thứ hai TCN
C. Thế kỉ thứ ba TCN
D. Hai nghìn năm TCN

Câu số 3: Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?
A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.
B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.
C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ
D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.

Câu số 4: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?
A. Chế độ công Điền
B. Chế độ Quân Điền
C. Chế độ Tịch Điền
D. Chế độ lĩnh canh

Câu số 5: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?
A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân
B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị
C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân
D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị
 
 • Like
Reactions: Võ Thu Uyên

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,472
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu số 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?
A. Đồng bằng Hoa Bắc
B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.
D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà

Câu số 2: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?
A. Thế kỉ thứ nhất TCN
B. Thế kỉ thứ hai TCN
C. Thế kỉ thứ ba TCN
D. Hai nghìn năm TCN

Câu số 3: Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?
A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.
B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.
C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ
D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.

Câu số 4: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?
A. Chế độ công Điền
B. Chế độ Quân Điền
C. Chế độ Tịch Điền
D. Chế độ lĩnh canh

Câu số 5: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?
A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân
B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị
C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân
D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
366
1,551
156
14
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Câu số 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?
A. Đồng bằng Hoa Bắc
B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.
D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà

Câu số 2: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?
A. Thế kỉ thứ nhất TCN
B. Thế kỉ thứ hai TCN
C. Thế kỉ thứ ba TCN
D. Hai nghìn năm TCN

Câu số 3: Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?
A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.
B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.
C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ
D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.

Câu số 4: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?
A. Chế độ công Điền
B. Chế độ Quân Điền
C. Chế độ Tịch Điền
D. Chế độ lĩnh canh

Câu số 5: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?
A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân
B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị
C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân
D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị
 
 • Like
Reactions: Võ Thu Uyên

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,722
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu số 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?
A. Đồng bằng Hoa Bắc
B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.
D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà

Câu số 2: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?
A. Thế kỉ thứ nhất TCN
B. Thế kỉ thứ hai TCN
C. Thế kỉ thứ ba TCN
D. Hai nghìn năm TCN

Câu số 3: Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?
A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.
B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.
C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ
D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.

Câu số 4: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?
A. Chế độ công Điền
B. Chế độ Quân Điền
C. Chế độ Tịch Điền
D. Chế độ lĩnh canh

Câu số 5: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?
A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân
B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị
C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân
D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị
 
 • Like
Reactions: Võ Thu Uyên

Lê Nguyễn Nhật Kim

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
34
76
16
14
TP Hồ Chí Minh
Câu số 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?
A. Đồng bằng Hoa Bắc
B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.
D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà

Câu số 2: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?
A. Thế kỉ thứ nhất TCN
B. Thế kỉ thứ hai TCN
C. Thế kỉ thứ ba TCN
D. Hai nghìn năm TCN

Câu số 3: Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?
A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.
B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.
C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ
D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.

Câu số 4: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?
A. Chế độ công Điền
B. Chế độ Quân Điền
C. Chế độ Tịch Điền
D. Chế độ lĩnh canh

Câu số 5: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?
A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân
B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị
C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân
D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị
 
 • Like
Reactions: Võ Thu Uyên

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
989
1
1,233
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỐ THỨ 4
Câu số 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?
A. Đồng bằng Hoa Bắc
B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.
D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà

Câu số 2: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?
A. Thế kỉ thứ nhất TCN
B. Thế kỉ thứ hai TCN
C. Thế kỉ thứ ba TCN
D. Hai nghìn năm TCN

Câu số 3: Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?
A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.
B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.
C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ
D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.

Câu số 4: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?
A. Chế độ công Điền
B. Chế độ Quân Điền
C. Chế độ Tịch Điền
D. Chế độ lĩnh canh

Câu số 5: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?
A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân
B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị
C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân
D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị
 
 • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
989
1
1,233
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP SỐ 5
Câu số 1: Kinh tế của lãnh địa mang tính chất gì ?

A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác
B. Tự cung, tự cấp.
C. Phụ thuộc vào thành thị.
D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.
Câu số 2: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
A. Tăng lữ quỹ tộc và nông dân.
B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
C. Chủ nô và nô lệ.
D. Địa chủ và nông dân.
Câu số 3: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.
B. Nước Đức
C. Nước Thụy Sĩ
D. Nước Anh
Câu số 3 : Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?
A. Vương triều Gúp-ta.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Mô-gôn.
D. Vương triều Hác-sa.
Câu số 5: Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đề-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
A. Đều là vương triều của người nước ngoài.
B. Cũng theo đạo Hồi
C. Cũng theo đạo Phật.
D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
 
 • Like
Reactions: Vinhtrong2601

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP SỐ 5
Câu số 1: Kinh tế của lãnh địa mang tính chất gì ?

A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác
B. Tự cung, tự cấp.
C. Phụ thuộc vào thành thị.
D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.
Câu số 2: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
A. Tăng lữ quỹ tộc và nông dân.
B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
C. Chủ nô và nô lệ.
D. Địa chủ và nông dân.
Câu số 3: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.
B. Nước Đức
C. Nước Thụy Sĩ
D. Nước Anh
Câu số 3 : Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?
A. Vương triều Gúp-ta.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Mô-gôn.
D. Vương triều Hác-sa.
Câu số 5: Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đề-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
A. Đều là vương triều của người nước ngoài.
B. Cũng theo đạo Hồi
C. Cũng theo đạo Phật.
D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,722
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu số 1: Kinh tế của lãnh địa mang tính chất gì ?
A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác
B. Tự cung, tự cấp.
C. Phụ thuộc vào thành thị.
D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.
Câu số 2: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
A. Tăng lữ quỹ tộc và nông dân.
B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
C. Chủ nô và nô lệ.
D. Địa chủ và nông dân.
Câu số 3: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.
B. Nước Đức
C. Nước Thụy Sĩ
D. Nước Anh
Câu số 3 : Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?
A. Vương triều Gúp-ta.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Mô-gôn.
D. Vương triều Hác-sa.
Câu số 5: Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đề-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
A. Đều là vương triều của người nước ngoài.
B. Cũng theo đạo Hồi
C. Cũng theo đạo Phật.
D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
 
 • Like
Reactions: Võ Thu Uyên

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,397
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu số 1: Kinh tế của lãnh địa mang tính chất gì ?
A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác
B. Tự cung, tự cấp.
C. Phụ thuộc vào thành thị.
D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.
Câu số 2: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
A. Tăng lữ quỹ tộc và nông dân.
B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
C. Chủ nô và nô lệ.
D. Địa chủ và nông dân.
Câu số 3: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.
B. Nước Đức
C. Nước Thụy Sĩ
D. Nước Anh
Câu số 3 : Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?
A. Vương triều Gúp-ta.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Mô-gôn.
D. Vương triều Hác-sa.
Câu số 5: Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đề-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
A. Đều là vương triều của người nước ngoài.
B. Cũng theo đạo Hồi
C. Cũng theo đạo Phật.
D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
989
1
1,233
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
ĐÁP ÁN 05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP SỐ 5
Câu số 1: Kinh tế của lãnh địa mang tính chất gì ?

A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác
B. Tự cung, tự cấp.
C. Phụ thuộc vào thành thị.
D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.
Câu số 2: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
A. Tăng lữ quỹ tộc và nông dân.
B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
C. Chủ nô và nô lệ.
D. Địa chủ và nông dân.
Câu số 3: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.
B. Nước Đức
C. Nước Thụy Sĩ
D. Nước Anh
Câu số 4 : Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?
A. Vương triều Gúp-ta.

B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Mô-gôn.
D. Vương triều Hác-sa.
Câu số 5: Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đề-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
A. Đều là vương triều của người nước ngoài.
B. Cũng theo đạo Hồi
C. Cũng theo đạo Phật.
D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
989
1
1,233
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP SỐ 6
Câu số 1: Nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến địa lí
A. Anh Pháp.
B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
C. Đức, Ý
D. Pháp, Bồ Đào Nha
Câu số 2: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XIV
B. The ki XV
C. Thế kỉ XVI
D. Thế kỉ XVII
Câu số 3: Mô hình nhà nước được Ngô Quyền xây dựng sau khi lên ngôi theo thể chế:
A. Dân chủ chủ nô
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Cộng hòa quý tộc
Câu số 4 : Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất
nước ta đến năm nào được bình yên trở lại

A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967
Câu số 5: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
 
 • Like
Reactions: Võ Thu Uyên
Top Bottom