sentences tranformation

P

pigbae_95

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết lại câu nhớ ! Sao cho nghĩa ko đổi !
 1. He talks about nothing exept the weather. SOLE
 2. Selling antiques made him a little extra money. DABBLED
 3. What exactly am t supposed to have done wrong ? STAND
 4. Good color sense is instinctive for some people. COMES
 5. They continued to suggest that I was lying. PERSISTEDB]
Đấy làm đi rồi # đc thanks ! KO thiệt đâu mà sợ ! :cool:
 
Last edited by a moderator:
S

symptom

Viết lại câu nhớ ! Sao cho nghĩa ko đổi !

He talks about nothing exept the weather. SOLE
=> His sole topic of conversation is the weather
Selling antiques made him a little extra money. DABBLED
=> He dabbled in selling antiques to make some little extra money
What exactly am t supposed to have done wrong ? STAND
=>What exactly do I stand to have done wrong ?
Good color sense is instinctive for some people. COMES
=>Good color sense comes to some people naturally
They continued to suggest that I was lying. PERSISTED
=>They persisted in suggesting that I was lying.

Ko đúng hết cũng thanks nhỉ ;))
 
P

pigbae_95

Mà ko kó đáp án ! Thấy làm cũng có lí ! nhưng chả bít đúng hay ko ! Mà sao có mỗi Syptom trả lời ?
Sao mọi ng lạnh nhạt vs mình thế ??? Làm đi chứ ! Sai cũng tks !
 
G

garfield333

Sao lại đổi như thế ?
Bạn có thể giải thik giùm tớ đc ko ? Mấy phần sentences tranformation này mình gà lắm !!!!
 

Wen_

Học sinh mới
8 Tháng mười một 2023
1
0
1
Bắc Giang
Viết lại câu nhớ ! Sao cho nghĩa ko đổi !
 1. He talks about nothing exept the weather. SOLE
 2. Selling antiques made him a little extra money. DABBLED
 3. What exactly am t supposed to have done wrong ? STAND
 4. Good color sense is instinctive for some people. COMES
 5. They continued to suggest that I was lying. PERSISTEDB]
Đấy làm đi rồi # đc thanks ! KO thiệt đâu mà sợ ! :cool:
1. His sole topic of the conversation was the weather.
2. He dabbled in selling antiques, which made him a little extra money.
- dabble in/with (doing) sth: tham gia làm gì nhưng không nghiêm túc
3. What exactly do I stand accused of?
- stand accused of: buộc tội = do sth wrong: làm gì sai
4. Good color sense comes naturally to some people.
- instinctive = come naturally to sb = theo bản năng
5. They persisted in suggesting that I was lying.
- persist in doing sth: kiên quyết làm gì
 

k.chynee

Học sinh mới
27 Tháng mười 2023
3
0
1
15
Thanh Hóa
Viết lại câu nhớ ! Sao cho nghĩa ko đổi !
 1. He talks about nothing exept the weather. SOLE
 2. Selling antiques made him a little extra money. DABBLED
 3. What exactly am t supposed to have done wrong ? STAND
 4. Good color sense is instinctive for some people. COMES
 5. They continued to suggest that I was lying. PERSISTEDB]
Đấy làm đi rồi # đc thanks ! KO thiệt đâu mà sợ ! :cool:
1. His sole topic of conversation was the weather
2. He dabbled in selling antiques.
3. What exactly do I stand accused of?
4. Good color comes naturally to some people.
5. Tthey persisted in suggesting that I was lying
 
Top Bottom