English THCS sentence transformation FCE

KhoiTranHoangDang8072

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2022
12
5
31
16
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. They never let students use dictionaries in the exam. (ever)
Students ........................
2. Do you know the number of emails sent by the secretary everyday? (sends)
Do you know how ............................... day?
3. He knows it’s dangerous, but he loves bungee jumping. (may)
Dangerous ....................................................., he loves bungee jumping.
4.Dentists rarely extract patients’ teeth nowadays. ( out)
Patients rarely ............................................................................................................................................................................... nowadays.
5. It wasn’t obligatory to go to work today. I thought it was! (need)
I ...................................................... gone to work today.
6. If I buy one of those T-shirts, I’ll ask them to send it by post. (get)
If I buy one of those T-shirts, ...........................................................................................by post.
7. The amount of money spent on the project makes it very important. (of)
This project ..........................owing to the money spent on it
8. Jenny isn’t a bad policewoman, but I don’t think it is a very suitable occupation for her. (cut)
I just don’t think Jenny ..........................a policewoman.
9. “Well done! You got the job,” her mother said. (on)
Her mother .................................................................................................. job.

Các anh chị giúp em 9 câu này với ạ, em cảm ơn nhiều!
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,174
181
19
Nghệ An
1. They never let students use dictionaries in the exam. (ever)
Students ........................
2. Do you know the number of emails sent by the secretary everyday? (sends)
Do you know how ............................... day?
3. He knows it’s dangerous, but he loves bungee jumping. (may)
Dangerous ....................................................., he loves bungee jumping.
4.Dentists rarely extract patients’ teeth nowadays. ( out)
Patients rarely ............................................................................................................................................................................... nowadays.
5. It wasn’t obligatory to go to work today. I thought it was! (need)
I ...................................................... gone to work today.
6. If I buy one of those T-shirts, I’ll ask them to send it by post. (get)
If I buy one of those T-shirts, ...........................................................................................by post.
7. The amount of money spent on the project makes it very important. (of)
This project ..........................owing to the money spent on it
8. Jenny isn’t a bad policewoman, but I don’t think it is a very suitable occupation for her. (cut)
I just don’t think Jenny ..........................a policewoman.
9. “Well done! You got the job,” her mother said. (on)
Her mother .................................................................................................. job.

Các anh chị giúp em 9 câu này với ạ, em cảm ơn nhiều!
KhoiTranHoangDang8072Bạn tham khảo nhé:
1. They never let students use dictionaries in the exam. (ever)
Students aren't ever allowed to use dictionaries in the exam.
2. Do you know the number of emails sent by the secretary everyday? (sends)
Do you know how many emails the secretary sends every day?
3. He knows it’s dangerous, but he loves bungee jumping. (may)
Dangerous as it may be(=Although it is dangerous), he loves bungee jumping.
4. Dentists rarely extract patients’ teeth nowadays. ( out)
Patients rarely pull patients' teeth out( nhổ răng bệnh nhân ra) nowadays.
5. It wasn’t obligatory to go to work today. I thought it was! (need)
I need not have( đáng nhẽ ra không cần) gone to work today.
6. If I buy one of those T-shirts, I’ll ask them to send it by post. (get)
If I buy one of those T-shirts, I'll ask them to get it sent by post.
get sth done: nhờ ai làm gì
7. The amount of money spent on the project makes it very important. (of)
This project is of great importance ( rất quan trọng) owing to the money spent on it
8. Jenny isn’t a bad policewoman, but I don’t think it is a very suitable occupation for her. (cut)
I just don’t think Jenny is cut out for (hợp và có tố chất làm )a policewoman.
9. “Well done! You got the job,” her mother said. (on)
Her mother congratulated her on getting the job.

Chúc bạn học tốt, nếu thắc mắc gì hãy hỏi thêm nhé!
Bạn có thể ghé thăm topic của mình nhé:
-Ôn thi theo chủ điểm

-Luyện tập phrasal verbs
Đây là một số kiến thức khác bạn có thể tham khảo nhé:
-Tổng hợp kiến thức các môn
 
Top Bottom