English THCS Sắp xếp các câu sau thành bài văn thích hợp.

D

donaldk

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1.Sắp xếp các câu sau thành bài văn hợp lí(nếu biết thì dịch cho mình luôn nhé

I am even less lucky. I never catch anything- not even an old boot.
Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish.
But this does not worry me. Some fishermen are unlucky.
I always go home with an empty bag. "You must give up fishing!" my friends say.
Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without cathing anything.
I don't really like fishing. I only want to sit in a boat and do nothing at all.
It's a waste of time. But they don't know one important thing.
2. Sắp xếp
in/the /Nile River/the / longest/the/ is/world.
 
A

arrigato

1. Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without cathing anything. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything- not even an old boot. I always go home with an empty bag. "You must give up fishing!" my friends say, "It's a waste of time". But they don't know one important thing. I don't really like fishing. I only want to sit in a boat and do nothing at all.
...Câu cá là môn thể thao ưa thích của tôi. Tôi thường câu hàng giờ đồng hồ mà chẳng bắt được con cá nào. Nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng. Một số người câu cá không được may mắn. Thay vì bắt cá, họ câu được những chiếc giày cũ và rác. Tôi thậm chí còn kém may mắn hơn. Tôi chẳng bao giờ bắt được cái gì - kể cả một chiếc giày cũ. Tôi luôn về nhà với cái túi rỗng. "Cậu phải từ bỏ việc câu cá thôi!" bạn tôi nói, "Thật là lãng phí thời gian!". Nhưng họ không biết một điều quan trọng. Tôi không thực sự thích câu cá. Tôi chỉ muốn ngồi trên thuyền và chẳng làm gì cả.

2. The Nile River is the longest river in the world.
 
  • Like
Reactions: hàn tuyết kì
C

cabua266

Câu 2: The Nile River is the longest river in the world- Con sông Nile là con sông dài nhất trên thế gi´ơi.
 
D

donaldk

1. Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without cathing anything. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything- not even an old boot. I always go home with an empty bag. "You must give up fishing!" my friends say, "It's a waste of time". But they don't know one important thing. I don't really like fishing. I only want to sit in a boat and do nothing at all.
...Câu cá là môn thể thao ưa thích của tôi. Tôi thường câu hàng giờ đồng hồ mà chẳng bắt được con cá nào. Nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng. Một số người câu cá không được may mắn. Thay vì bắt cá, họ câu được những chiếc giày cũ và rác. Tôi thậm chí còn kém may mắn hơn. Tôi chẳng bao giờ bắt được cái gì - kể cả một chiếc giày cũ. Tôi luôn về nhà với cái túi rỗng. "Cậu phải từ bỏ việc câu cá thôi!" bạn tôi nói, "Thật là lãng phí thời gian!". Nhưng họ không biết một điều quan trọng. Tôi không thực sự thích câu cá. Tôi chỉ muốn ngồi trên thuyền và chẳng làm gì cả.

2. The Nile River is the longest river in the world.

Bài 2 ko có river nhé bạn , nếu có thì mình ko cần phải hỏi đâu :):confused:
 
L

linhlovely2002

1
Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything- not even an old boot. I always go home with an empty bag. "You must give up fishing!" my friends say, "It's a waste of time". But they don't know one important thing. I don't really like fishing. I only want to sit in a boat and do nothing at all.
Câu cá là môn thể thao yêu thích của tôi. Tôi thường câu cá hàng giờ mà không đánh bắt bất cứ điều gì. Nhưng điều này không làm tôi lo lắng. Một số ngư dân không may mắn. Thay vì đánh bắt cá, họ bắt được khởi động cũ và rác. Tôi thậm chí còn ít may mắn. Tôi không bao giờ bắt anything- thậm chí không một boot cũ. Tôi luôn luôn về nhà với một túi rỗng. "Bạn phải bỏ đánh cá!" bạn bè của tôi nói, "Đó là một sự lãng phí thời gian". Nhưng họ không biết một điều quan trọng. Tôi không thực sự thích câu cá. Tôi chỉ muốn ngồi trong một chiếc thuyền và không làm gì cả.

2
The Nile river is the longest in the world
Dòng sông Nile là dài nhất thế giới

xác nhận bạn nha
 
  • Like
Reactions: hàn tuyết kì
H

huongbloom

thanks giùm tiu nhé và xác định đúng sai giùm mình luôn

1. Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without cathing anything. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything- not even an old boot. I always go home with an empty bag. "You must give up fishing!" my friends say, "It's a waste of time". But they don't know one important thing. I don't really like fishing. I only want to sit in a boat and do nothing at all.
...Câu cá là môn thể thao ưa thích của tôi. Tôi thường câu hàng giờ đồng hồ mà chẳng bắt được con cá nào. Nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng. Một số người câu cá không được may mắn. Thay vì bắt cá, họ câu được những chiếc giày cũ và rác. Tôi thậm chí còn kém may mắn hơn. Tôi chẳng bao giờ bắt được cái gì - kể cả một chiếc giày cũ. Tôi luôn về nhà với cái túi rỗng. "Cậu phải từ bỏ việc câu cá thôi!" bạn tôi nói, "Thật là lãng phí thời gian!". Nhưng họ không biết một điều quan trọng. Tôi không thực sự thích câu cá. Tôi chỉ muốn ngồi trên thuyền và chẳng làm gì cả.

2. The Nile River is the longest river in the world.:)>-
 
Top Bottom