S and V agreement (Hòa hợp giữa chủ ngữ & động từ)

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Có bao giờ bạn cảm thấy mình không thể xác định được đâu là chủ ngữđộng từ chính trong câu; và làm thế nào để chia cho đúng bởi các yếu tố khác như mệnh đề quan hệ, các từ nối,...? Trong bài giảng này, hãy cùng cô Hương Fiona đi tìm hiểu về Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh nhé!

Xem thêm: Comparisions (câu so sánh)
Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Nhận biết từ loại
 
Top Bottom