Rút gọn biểu thức số nguyên

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi phuongtrav, 25 Tháng mười hai 2011.

Lượt xem: 1,373

 1. phuongtrav

  phuongtrav Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  1)Rút gọn biểu thức
  a)|x-3|+5
  b)|x+2|+|x-5|
  c)|x|-|x-5|
  d)|x-3|+|x+1|

  2)Rút gọn
  a)(a+b+c-d)-(a-b+c-d)
  b)(-a+b-c+d)+(a-b)-(-b+c)
  c)-(a-b-d)+(b-c+d)-(-c+b+d)

  3)Viết tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100 theo một thứ tự bất kì. Sau đó cứ mỗi số cộng với số thứ tự của nó sẽ được một tổng. Hãy tìm tổng tất cả các tổng đã nhận được.
   
 2. hiensau99

  hiensau99 Guest

  B1: Sao lớp 6 đã học bài này ròi nhỉ :D. mềnh lên lớp 7 mới học cơ mà ;;)

  a)|x-3|+5 (*)
  + Nếu x \geq 3 \Rightarrow x-3 \geq 0 thì |x-3|=x-3 Thay vào (*) ta có:
  |x-3|+5= x-3+5=x-2
  + Nếu x < 3 \Rightarrow x-3 < 0 thì |x-3|=-x+3 Thay vào (*) ta có:
  |x-3|+5= -x+3+5=8-x

  b)|x+2|+|x-5|
  Giải tương tự ta có:
  +|x+2|+|x-5|=2x-3 với x \geq 5
  +|x+2|+|x-5|=7 với -2\leqx<5
  +|x+2|+|x-5|=-2x+3 với x < -2

  c)|x|-|x-5|
  Cũng tương tự ta có:
  + |x|-|x-5|=5 với x\geq 5
  + |x|-|x-5|=2x-5 với 0\leq x <5
  + |x|-|x-5|=-5 với x<0

  d)+ |x-3|+|x+1|=-2x+2 với x<-1
  + |x-3|+|x+1|=4 với -1\leq x< 3
  + |x-3|+|x+1|=2x-2 với x \geq 3

  B2:
  a)(a+b+c-d)-(a-b+c-d)=a+b+c-d-a+b-c+d=2b
  b)(-a+b-c+d)+(a-b)-(-b+c)= -a+b-c+d+a-b+b-c=b-2c+d
  c)-(a-b-d)+(b-c+d)-(-c+b+d)=-a+b+d+b-c+d+c-b-d=b+d
   
 3. thithuan321

  thithuan321 Guest

  Toi yeu Toan hoc va toi muon kham pha no bang chinh tri oc cua minh

  Giai
  a, (a+b+c-d)-(a-b+c-d)
  = a+b+c-d-a+b-c+d
  =a-a + b+b + c-c - d-d
  = (a-a) + (b+b) +(c-c) - (d-d)
  = 0 + 2b + 0 - 0
  = 2b
  b,(-a+b-c+d)+(a-b)-(-b+c)
  = -a+b-c+d+a-b+b-c
  = -a+a + b-b+b - c+c + d
  = (-a+a)+ (b-b+b) - (c+c) + d
  = 0 + 0 + b - 2c +d
  = b - 2c +d
  = b + d - 2c
  c,-(a-b-d)+(b-c+d)-(-c+b+d)
  = -a-b-d+b-c+d+c-b-d
  =-a-b-d+b-c+d-(-c)-b-d
  = -a - (b+b-b) - (d+d-d) - [c+(-c)]
  =-a - (2b-b) - (2d-d) - 0
  = -a - b - d
  = -(a+b+d)
   

CHIA SẺ TRANG NÀY