Rewrite

Ái Quyên

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười hai 2019
151
38
26
Đồng Tháp
THCS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Rewrite sentences with In spite of / Despite /because / because of
1. Although Tom was a poor student, he studied very well.
In spite of _______________________________________________________________
2. Mary could not go to school because she was sick.
Because of _______________________________________________________________
3. Although the weather was bad, she went to school on time.
Despite _______________________________________________________________
4. Because there was a big storm, I stayed at home.
Because of _______________________________________________________________
5. In spite of his good salary, Tom gave up his job.
Although_______________________________________________________________
6. He is so young. His acting is excellent.
àAlthough___________________________________________________________________
7.The film poster is fascinating. I don't want to see this film.
In spite of___________________________________________________________________
8.Although our plan is careful, we made some mistakes.
Despite_____________________________________________________________________
giúp mình với cám ơn bạn
 

Ngố Ngây Ngô

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
805
840
126
Quảng Nam
THPT
Rewrite sentences with In spite of / Despite /because / because of
1. Although Tom was a poor student, he studied very well.
In spite of ______being a poor student, tom studied very well. _________________________________________________________
2. Mary could not go to school because she was sick.
Because of ____being sick, mary could not go to school ___________________________________________________________
3. Although the weather was bad, she went to school on time.
Despite __the bad weather, she went to school on time._____________________________________________________________
4. Because there was a big storm, I stayed at home.
Because of _____a big storm, i stayed at home__________________________________________________________
5. In spite of his good salary, Tom gave up his job.
Although______tom had a good salary, he gave up his job_________________________________________________________
6. He is so young. His acting is excellent.
àAlthough_______he is so young, his acting is excellent____________________________________________________________
7.The film poster is fascinating. I don't want to see this film.
In spite of____the fascinating film poster, i don't want to see it_______________________________________________________________
8.Although our plan is careful, we made some mistakes.
Despite_____our careful plan, we made some mistakes______________
 
  • Like
Reactions: anbinhf

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
16
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Rewrite sentences with In spite of / Despite /because / because of
1. Although Tom was a poor student, he studied very well.
In spite of being a poor student, Tom studied very well.
2. Mary could not go to school because she was sick.
Because of her sickness, Mary could not go to school.
3. Although the weather was bad, she went to school on time.
Despite the bad weather, she went to school on time.
4.
Because of a big storm, I stayed at home.
5. In spite of his good salary, Tom gave up his job.
Although Tom got a good salary, Tom gave up his job
6. He is so young. His acting is excellent.
Although he is young, his acting is excellent
7. The film poster is fascinating. I don't want to see this film.
In spite of the fascinating film poster, I don't want to see this film.
8. Although our plan is careful, we made some mistakes.
Despite our careful plan, we made some mistakes.
 
Top Bottom