English THPT rewrite the following sentences

tudu._.1995

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2018
611
386
101
Hà Tĩnh
THCS Bắc Hồng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1,had it not been for john, she couldn't have got the job (Agency)
=> Only
2, The way he analyzed the situation was far too complex for me to grasp (Head)
=> His analysis
3, Please do those photocopies whenever you have time (Happen)
=> Please do
4, Sadists seem content to let people die in pain rather than make any effort to help them (Lift)
=> Sadists give the impression that
 

Trần Ngọc ftu

TMod Tiếng Anh
Cu li diễn đàn
8 Tháng mười hai 2021
659
687
101
18
Nghệ An
1,had it not been for john, she couldn't have got the job (Agency)
=> Only if it had not been through the agency of john, she could not have got the job.
  • through the agency of sb/sth: as a result of the action of somebody/something
2, The way he analyzed the situation was far too complex for me to grasp (Head)
=> His analysis about the situation was too complex for me to get into my head.
  • get into your head: understand something
3, Please do those photocopies whenever you have time (Happen)
=> Please do those photocopies if you happen to have the time.
  • happen to do sth: to do or be something by chance
4, Sadists sem content to let people die in pain rather than make any effort to help them (Lift)
=> Sadists give the impression that they let people die in pain rather than lift their spirits.
  • If something lifts your spirits or your mood, or if they lift, you start feeling more cheerful.
Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!

 
  • Like
Reactions: chi254
Top Bottom