English THCS Rewrite sentences

Lavander_tháng_Một

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng mười một 2022
103
42
11
14
Hà Nội

t.jenny

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng mười hai 2022
3
2
6
16
Hà Tĩnh
Top Bottom