Rewrite sentences

0333048759

Học sinh
Thành viên
15 Tháng một 2020
103
29
26
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Rewrite each of the following sentences , beginning with the given words.
1.There/be/small/pond/front/Lam/house.
2.You/can/games/afternoon/but/must/homework/evening.
3.Lan/walk/ride/bike/school.
4.When/it/hot/we/often/go/swim.
5.What/there/front/your house.
6.Where/your father/sit/now?
7.My class/start/seven/morning .
8.I/not often/swimming/friends.
GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,031
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
1.There/be/small/pond/front/Lam/house.
There is a small pond in front of Lam's house
2.You/can/games/afternoon/but/must/homework/evening.
You can play games in the afternoon but you must do homework in the evening.
3.Lan/walk/ride/bike/school.
Does Lan walk or ride her bike to school?
4.When/it/hot/we/often/go/swim.
When it hot we often go swimming
5.What/there/front/your house.
What is there in front of your house?
6.Where/your father/sit/now?
Where is your father sitting now?
.My class/start/seven/morning .
My class starts at seven o'clock in the morning
8.I/not often/swimming/friends.
I'm not often go swimming with my friends
 
  • Like
Reactions: Cindy An <3

Ngố Ngây Ngô

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
805
840
126
Quảng Nam
THPT
There is a small pond in front of Lam's house

You can play games in the afternoon but you must do homework in the evening.

Does Lan walk or ride her bike to school?

When it hot we often go swimming

What is there in front of your house?

Where is your father sitting now?

My class starts at seven o'clock in the morning

I'm not often go swimming with my friends
ở câu 4 bạn thiếu be nhé
When it is hot we often go swimming
Câu 10: I do not often go swimming with my friends
 
  • Like
Reactions: npan_184
Top Bottom