Report the following questions

Nguyễn Đức Minh 123

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2018
110
184
46
Phú Thọ
THCS Văn Lang

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn
1. Her brother asked her what she expected him to do.
2. She asks me if Clive is coming today.
3. Maria asked Bill if he would like some sugar in his coffee.
4. Doris asks Mrs Pearson what the matter with her is.
Cho mình mạn phép chỉnh sửa vài câu.
2. She asked me If Clive was coming that day.
4. Doris asked Mrs Pearson what the matter with her was
Theo mình nghĩ đã là câu tường thuật lại , trừ sự thật hiển nhiên , thì mọi động từ ở hiện tại đều được chia ở quá khứ .
 
  • Like
Reactions: jehinguyen

Nguyễn T. Huyền Diệu

Học sinh
Thành viên
19 Tháng chín 2018
29
31
21
16
Thái Bình
THCS Thụy Hồng
Cho mình mạn phép chỉnh sửa vài câu.
2. She asked me If Clive was coming that day.
4. Doris asked Mrs Pearson what the matter with her was
Theo mình nghĩ đã là câu tường thuật lại , trừ sự thật hiển nhiên , thì mọi động từ ở hiện tại đều được chia ở quá khứ .
Có chú ý mà bạn.
Từ trực tiếp chuyển sang gián tiếp, động từ và trạng ngữ thay đổi khi và chỉ khi động từ trong mệnh đề tường thuật là thì quá khứ :)
 

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,750
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Có chú ý mà bạn.
Từ trực tiếp chuyển sang gián tiếp, động từ và trạng ngữ thay đổi khi và chỉ khi động từ trong mệnh đề tường thuật là thì quá khứ :)
Thay đổi gần như với mọi trường hợp và chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt thôi á bạn >< Với những câu trên thì vẫn lùi thì, thay đổi bình thường chứ không nằm trong trường hợp đặc biệt nào hết.
 

Từ Lê Thảo Vy

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng hai 2018
1,434
3,423
331
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Report the following questions
"What do you expect me to do ?" said her brother to her
=> Her brother asked her what she expected him to do.
"Is Clive coming down today?" she asks me
=> She asks me if Clive is coming today.
" Would you like any sugar in your coffee?" Maria said to Bill
=> Maria asked Bill if he would like some sugar in his coffee.
"What is the matter with you?" Doris asks Mrs Pearson
=> Doris asks Mrs Pearson what the matter with her is.
Thay đổi gần như với mọi trường hợp và chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt thôi á bạn >< Với những câu trên thì vẫn lùi thì, thay đổi bình thường chứ không nằm trong trường hợp đặc biệt nào hết.
P/s: Như em được học thì khi mệnh đề tường thuật ở các thì hiện tại và tương lai đơn thì sẽ không lùi thì. Vậy nên câu 2 và 4 không lùi thì á.
 
Last edited:

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn
Report the following questions
"What do you expect me to do ?" said her brother to her
=> Her brother asked her what she expected him to do.
"Is Clive coming down today?" she asks me
=> She asks me if Clive is coming today.
" Would you like any sugar in your coffee?" Maria said to Bill
=> Maria asked Bill if he would like some sugar in his coffee.
"What is the matter with you?" Doris asks Mrs Pearson
=> Doris asks Mrs Pearson what the matter with her is.

P/s: Như em được học thì khi mệnh đề tường thuật ở các thì hiện tại và tương lai đơn thì sẽ không lùi thì. Vậy nên câu 2 và 4 không lùi thì á.
Theo mình nghĩ đã tường thuật lại rồi đồng nghĩa lời nói mà người nói đã diễn ra trong quá khứ gần . Nên mà việc giữ nguyên động từ như vậy không khả quan cho lắm. Với lại hầy hết mình được học tất cả đều được lùi thì.
 
Top Bottom