Ngoại ngữ relative clauses

tuấn noble

Học sinh
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
52
8
21
18
Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

3 Underline the most suitable word in each sentence.
1 My friend Jack, that / who / whose parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.

2 Here’s the computer program that / whom / whose I told you about.

3 I don’t believe the story that / who / whom she told us.

4 Peter comes from Witney, that / who / which is near Oxford.

5 This is the gun with that / whom / which the murder was committed.

6 Have you received the parcel whom / whose / which we sent you?

7 Is this the person who / which / whose you asked me about?

8 That’s the girl that / who / whose brother sits next to me at school.

9 The meal, that / which / whose wasn’t very tasty, was quite expensive.

10 We didn’t enjoy the play that / who / whose we went to see.
 

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,030
694
Quảng Trị
THPT
1 My friend Jack, that / who / whose parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.

2 Here’s the computer program that / whom / whose I told you about.

3 I don’t believe the story that / who / whom she told us.

4 Peter comes from Witney, that / who / which is near Oxford.

5 This is the gun with that / whom / which the murder was committed.

6 Have you received the parcel whom / whose / which we sent you?

7 Is this the person who / which / whose you asked me about?

8 That’s the girl that / who / whose brother sits next to me at school.

9 The meal, that / which / whose wasn’t very tasty, was quite expensive.

10 We didn’t enjoy the play that / who / whose we went to see.
 
  • Like
Reactions: tuấn noble

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
3 Underline the most suitable word in each sentence.
1 My friend Jack, that / who / whose parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.

2 Here’s the computer program that / whom / whose I told you about.

3 I don’t believe the story that / who / whom she told us.

4 Peter comes from Witney, that / who / which is near Oxford.

5 This is the gun with that / whom / which the murder was committed.

6 Have you received the parcel whom / whose / which we sent you?

7 Is this the person who / which / whose you asked me about?

8 That’s the girl that / who / whose brother sits next to me at school.

9 The meal, that / which / whose wasn’t very tasty, was quite expensive.

10 We didn’t enjoy the play that / who / whose we went to see.

1 My friend Jack, that / who / whose parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.

2 Here’s the computer program that / whom / whose I told you about.

3 I don’t believe the story that / who / whom she told us.

4 Peter comes from Witney, that / who / which is near Oxford.

5 This is the gun with that / whom / which the murder was committed.

6 Have you received the parcel whom / whose / which we sent you?

7 Is this the person who / which / whose you asked me about?

8 That’s the girl that / who / whose brother sits next to me at school.

9 The meal, that / which / whose wasn’t very tasty, was quite expensive.

10 We didn’t enjoy the play that / who / whose we went to see.
 

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,030
694
Quảng Trị
THPT
Sau đây là một số cách để xác định từ cần điền mình học được:
1/ người + _who_ + động từ
2/ người + _when_ + chủ ngữ
3/ _where_ + động từ đứng một mình (khi k có các từ a/an, the, TTSH đứng trước động từ)
4/ vật + _which_ + ...
5/ giới từ + _which_ khi trước gt là vật; _whom_ khi trước gt là người + ...
6/ nơi + _which_ + động từ
7/ nơi + _which_ khi ở sau có giới từ; _where_ khi ở sau không có giới từ + S
8/ ..., bất kì từ nào trừ từ that, hay nói cách khác: sau dấu phẩy không tồn tại chữ "that"
9/ thời gian + _when_
10/ lý do + _why_
11/ MĐ, _which_ + động từ
12/ người + vật (đi liền nhau) + _that_
 
Top Bottom