Relative clauses Defining

0983587079

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng hai 2019
347
50
51

Tam1902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười hai 2017
446
283
89
21
TP Hồ Chí Minh
trường Quốc tế Á Châu
Giúp mình bài này với
1.Emma wrote this article.She has good knowledge of this subject
->Emma
2.The children are terribly spoilt.I'm looking after then
-->The children
3.The cat is a tri-colused.It's leg is broken
--)The cat
1. Emma, who has good knowledge of this subject, wrote this article.
2. The children whom I am looking after then are terribly spoilt.
3. The cat whose leg is broken is a tri-coloured.
 
Last edited:

Hạ Chi 25

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng chín 2019
26
7
6
18
Hà Nội
THCS Phù Đổng
1. Emma, who has good knowledge of this subject, wrote this article.
2. The children whom I am looking after then are terribly spoilt.
3. The cat whose leg is broken is a tri-colused.
Cho mình hỏi câu 3 tại sao lại dùng whose vậy đáng lẽ ra dùng who chứ
whose dùng ở đây vì để nói cái sau đó thuộc sở hữu của cái đằng trước nhé
 
Last edited by a moderator:

Tam1902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười hai 2017
446
283
89
21
TP Hồ Chí Minh
trường Quốc tế Á Châu
Cho mình hỏi câu 3 tại sao lại dùng whose vậy đáng lẽ ra dùng who chứ
sao who được em
này là sử hữu mà
chân của con mèo thì phải là dùng whose chứ
muốn làm được phần này thì em phải nắm chắc lý thuyết
Thân ái !
 

Tam1902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười hai 2017
446
283
89
21
TP Hồ Chí Minh
trường Quốc tế Á Châu
Câu 3 con mèo là động vật nên phải dùng which chứ sao whose đc
The cat is a tri-coloured.It's leg is broken
Chị phân tích kĩ nhé
Chữ "It's leg " v sau chỉ chân của con mèo
Mà đây là relative clause nghĩa là e phải nối 2 câu lại sử dụng which, who, whose...
Mà trước là The cat
vậy thì em phải dùng whose
--> Con mèo mà chân của nó bị gãy là một con mèo tam thể ( Dịch theo sát nghĩa)
Với lại đề em viết sai nhé
Phải là tri-coloured ( 3 màu sắc )
 

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn
"I. Các đại từ quan hệ

1. WHO
- làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ
- thay thế cho danh từ chỉ người
  • ….. N (person) + WHO + V + O
2. WHOM
- làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ
- thay thế cho danh từ chỉ người
  • …..N (person) + WHOM + S + V
3. WHICH
- làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ
- thay thế cho danh từ chỉ vật
  • ….N (thing) + WHICH + V + O
  • ….N (thing) + WHICH + S + V
4. THAT
- có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định
* Các trường hợp thường dùng “that”:
- khi đi sau các hình thức so sánh nhất
- khi đi sau các từ: only, the first, the last
- khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật
- khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.
Ex: He was the most interesting person that I have ever met.
It was the first time that I heard of it.
These books are all that my sister left me.
She talked about the people and places that she had visited.
* Các trường hợp không dùng that:
- trong mệnh đề quan hệ không xác định
- sau giới từ
5. WHOSE
Dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s
…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….
II. Các trạng từ quan hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ trong tiếng anh chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.
…..N (reason) + WHY + S + V …
Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.
  • → I don’t know the reason why you didn’t go to school.
2. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there
….N (place) + WHERE + S + V ….
(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)
Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.
  • → The hotel where we stayed wasn’t very clean.
  • → The hotel at which we stayed wasn’t very clean.
3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then
….N (time) + WHEN + S + V …
(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)
Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.
  • → Do you still remember the day when we first met?
  • → Do you still remember the day on which we first met?
I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back."
Nguồn : Langmaster.
P/S :Ở đây mình trích phần lý thuyết từ Langmaster , bạn hãy tham khảo thử xem nhé , nếu có chỗ nào thắc mắc thì cứ việc hỏi lại tụi mình . Chúc bạn học tốt ^^.
 
  • Like
Reactions: Bella Dodo
Top Bottom