Toán 11 Quy tắc tính xác suất

MuHaiW

Học sinh
Thành viên
2 Tháng sáu 2022
169
194
21
18
Thái Bình
c) Xác suất để lấy được 3 sản phẩm xấu là: [imath]0,3.0,2.0,1=0,006[/imath]
Xác suất để lấy được ít nhất 1 sp tốt là: [imath]1-0,006=0,994[/imath]
d)Xác suất để lấy được có đúng 1 sp tốt là:
0,7.0,2.0,1+0,3.0,8.0,1+0,3.0,2.0,9= 0,092
Bạn tham khảo nhé. Chúc bạn học tốt!!!
 
  • Like
Reactions: 2712-0-3

JUN._.

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng bảy 2022
43
84
16
15
TP Hồ Chí Minh
c) Xác suất lấy được không có sản phẩm nào tốt là: (1-0,7).(1-0,8).(1-0,9) = 0,3 . 0,2 . 0,1 = 0,006
Biến cố "có ít nhất 1 sản phẩm tốt" là biến cố đảo của "không có sản phẩm nào tốt" nên
Xác suất có ít nhất 1 sản phẩm tốt là 1 - 0,006 =0,994
d) (Để tính xác suất biến cố "lấy được đúng 1 sản phẩm tốt" bằng cách tính tích mỗi trường hợp(1 loại sản phẩm tốt, 2 loại sản phẩm không tốt) rồi cộng lại với nhau)
Xác suất lấy được đúng 1 sản phẩm tốt là:
0,7 . (1-0,8).(1-0,9) + (1-0,7) . 0,8. (1-0,9) +(1-0,7).(1-0,8) . 0,9
=0,7 . 0,2 . 0,1 + 0,3 . 0,8 . 0,1 + 0,3 . 0,2 . 0,9= 0,092
 
Top Bottom