Địa 12 quy luật phân bố cây trồng

H

happy.swan

Quy luật phân bố cây trồng của nước ta phụ thuộc vào:
- Địa hình và nhu cầu của người dân.
- Đặc tính loại đất, khí hậu.
....

VD:
Vùng Thái Nguyên có chè.
Vùng h\Hải Dương có vải thiều
........
 
Top Bottom