Sinh 12 Quy luật di truyền

Quana26

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
31 Tháng bảy 2019
467
1
803
101
17
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
chào chị buổi sáng nha
Xét đời con F2 :
+TH1 :
Tỉ lệ quả vàng : [tex]\frac{54}{54+1890}=\frac{1}{36}[/tex]
-> Quả vàng là tính trạng lặn, quả đỏ là tính trạng trội.
Quy ước gen :
Đỏ :A vàng :a
Vì tỉ lệ quả vàng = [tex]\frac{1}{36}aaaa=\frac{1}{6}aa.\frac{1}{6}aa[/tex]
-P1 đều tạo ra loại giao tử aa = [tex]\frac{1}{6}[/tex]
=> KG đều là AAaa
+TH2: Tỉ lệ quả vàng : [tex]\frac{31}{31+341}=\frac{1}{12}aaaa=\frac{1}{6}aa.\frac{1}{2}aa[/tex]
=> Một bên bố hoặc mẹ cho aa = [tex]\frac{1}{6}[/tex] có KG :AAaa (F1) ,cá thể còn lại cho aa = [tex]\frac{1}{2}[/tex]
=> phải có KG là Aaaa.
Vậy F1 lúc chưa xử lí cosixin có KG là Aa
=> P ban đầu có KG là AA x aa
chúc chị học tốt nha.
 
  • Like
Reactions: ha_duong21
Top Bottom