Sinh 9 quần thể tự thụ phấn

Dương Phúc Huy

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2022
32
57
26
14
Nghệ An
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

a) Ở loài đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Một nhóm cá thể ban đầu đều có hoa màu đỏ, sau 1 thế hệ tự thụ phấn thì ở thế hệ I1 có 2 lớp kiểu hình phân tính theo tỉ lệ 11 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Hãy xác định tỉ lệ các loại kiểu gen của nhóm cá thể ban đầu.

b) Một quần thể cây trồng gồm 200 cây có kiểu gen AA và 800 cây có kiểu gen Aa. Cho các cây này tự thụ phấn liên tục sau hai thế hệ thu được F2. Hãy tính tỉ lệ các cây có kiểu gen dị hợp tử và tỉ lệ các cây có kiểu gen đồng hợp tử trội ở F2.
 

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
282
66
21
Hà Nội
Chào em,
a. Ở thế hệ I1 có tỷ lệ kiểu hình: 1/12 hoa trắng, trong đó P: Aa x Aa --> 1/4 trắng --> tỷ lệ P có kiểu gen Aa =4x1/12 = 1/3
--> tỷ lệ kiểu gen AA ở P = 1-1/3 = 2/3
b. P có tỷ lệ kiểu gen: 0,2 AA: 0,8 Aa
--> P tự thụ qua 2 thế hệ thu được F2 có
Aa= 0,8 x 1/2^2 = 0,2
AA = 0,2 + (1-1/2^2)/2x0,8 = 0,5

Chúc em học tốt nha!
Em đọc thêm tại: Trọn bộ kiến thức Miễn ph
 
  • Like
Reactions: Dương Phúc Huy

Dương Phúc Huy

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2022
32
57
26
14
Nghệ An
Nghệ An
Chào em,
a. Ở thế hệ I1 có tỷ lệ kiểu hình: 1/12 hoa trắng, trong đó P: Aa x Aa --> 1/4 trắng --> tỷ lệ P có kiểu gen Aa =4x1/12 = 1/3
--> tỷ lệ kiểu gen AA ở P = 1-1/3 = 2/3
b. P có tỷ lệ kiểu gen: 0,2 AA: 0,8 Aa
--> P tự thụ qua 2 thế hệ thu được F2 có
Aa= 0,8 x 1/2^2 = 0,2
AA = 0,2 + (1-1/2^2)/2x0,8 = 0,5

Chúc em học tốt nha!
Em đọc thêm tại: Trọn bộ kiến thức Miễn ph
jagbaskerville2001tại sao tỷ lệ P có kiểu gen Aa lại =4x1/12 hả anh
 
  • Love
Reactions: jagbaskerville2001
Top Bottom