Toán 12 quan hệ mặt phẳng và đường thẳng

H

hd_kinh_can_90

Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A(1,0,0) và B(0,1,1). Biết (P) tạo với mặt phẳng Oyz góc x thỏa mãn Cosx= 1 chia căn 6
Giúp mình nha. Mình đang cần lời giải dạng này. Thank

Lập phương trình (AB) (x-1)/(-1)=y/1=z/1
<=> dang tổng quát của pt (AB) là: x+y-1=0 và x+z-1=0
-----> pt (P): (x+y-1)+m(x+z-1)=0
<-----> (1+m)x+y+mz-1-m=0
-------> vtpt (P)=(1+m;1;m)
Cosx=|vtpt(p).vtpt(Oyz)|/(|vtpt(P)|.|vtpt(Oyz)|)=1/ căn 6
Với vtpt của (Oyz)=(1;0;0)
Từ đó -----> m
-----> (P) cần tìm
(CÁCH LÀM ĐÓ CẬU Ạ, CHÚC VUI ) :)&gt;- :)&gt;- :)&gt;- :)&gt;- :)&gt;-
 
T

tdquang

bạn ơi mình hỏi tại sao có bước này vậy "pt (P): (x+y-1)+m(x+z-1)=0". Giải thích giúp mình chút nha. Thank
 
Top Bottom