Vật lí 10 Quá trình đoạn nhiệt

nhunn2

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng mười hai 2022
7
1
6
19
Thanh Hóa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Người ta làm nóng đẳng tích 1 mol khí nitơ ở nhiệt độ -43oC và áp suất khí quyển đến khi áp suất tăng gấp đôi, sau đó cho khí giãn nở đoạn nhiệt để trở về nhiệt độ ban đầu, tiếp theo lại nén đẳng nhiệt cho đến khi thể tích bằng thể tích ban đầu.

  • Vẽ đồ thị biến đổi trạng thái khí trong hệ tọa độ (p, T).
  • Tính áp suất và thể tích chất khí sau khi giãn đoạn nhiệt.
  • Tính công chất khí sinh ra trong quá trình giãn đoạn nhiệt và trong cả chu trình. Biết các chu trình trên đều đoạn nhiệt.
 
  • Love
Reactions: Rau muống xào

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Người ta làm nóng đẳng tích 1 mol khí nitơ ở nhiệt độ -43oC và áp suất khí quyển đến khi áp suất tăng gấp đôi, sau đó cho khí giãn nở đoạn nhiệt để trở về nhiệt độ ban đầu, tiếp theo lại nén đẳng nhiệt cho đến khi thể tích bằng thể tích ban đầu.

  • Vẽ đồ thị biến đổi trạng thái khí trong hệ tọa độ (p, T).
  • Tính áp suất và thể tích chất khí sau khi giãn đoạn nhiệt.
  • Tính công chất khí sinh ra trong quá trình giãn đoạn nhiệt và trong cả chu trình. Biết các chu trình trên đều đoạn nhiệt.
nhunn2[imath]TT1:P_1, T_1,V_1[/imath]
[imath]TT2:P_2,T_2,V_2[/imath]
[imath]TT3:P_3,T_3,V_3[/imath]

Từ trạng thái [imath]1\to 2[/imath] là đẳng tích nên: [imath]\dfrac{P_2}{P_1}=\dfrac{T_2}{T_1}[/imath]
[imath]\Rightarrow T_2=2T_1[/imath]
Từ trạng thái [imath]2\to 3[/imath] là quá trình giãn nở đoạn nhiệt, ta có công thức:
[imath]\dfrac{T_2}{T_3}=\left(\dfrac{p_2}{p_3}\right)^{\dfrac{\gamma-1}{\gamma}}[/imath]
Vì khí [imath]Nito[/imath] là khí lưỡng nguyên tử nên [imath]\gamma=\dfrac{7}{5}\Rightarrow p_3=0,088p_2[/imath]
Và [imath]\dfrac{T_2}{T_3}=\left(\dfrac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma -1}\Rightarrow V_3=5,68V_2[/imath]
Từ trạng thái [imath]3\to 4[/imath] thì quá trình đó là nén đằng nhiệt, ta có: [imath]P_3V_3=P_4V_4\Rightarrow P_4=\dfrac{P_3V_3}{V_4}=5,68P_4[/imath]

Dựa vào các dữ kiện trên ta vẽ được đồ thị trong hệ toạ độ [imath](p,T)[/imath]

Chúc bạn học tốt ^^

Tham khảo thêm tại : Tổng hợp kiến thức lớp 10
 
  • Love
Reactions: nhunn2
Top Bottom