Toán pt bậc 2 và ứng dụng

Lê Anh Tuấn

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng sáu 2016
21
3
71
20
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Cho M>0. Xét các số a,b tm các điều kiện:
[tex]\left\{\begin{matrix} a^{2}-4b\geq 0 & \\ Max(1,\begin{vmatrix} a \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b \end{vmatrix})=M & \end{matrix}\right.[/tex]
Tìm Max P=[tex](1+\begin{vmatrix} x_{1} \end{vmatrix})(1+\begin{vmatrix} x_{2} \end{vmatrix})[/tex]. Trong đó
[tex]x_{1},x_{2}[/tex] là các nghiệm của pt [tex]x^{2}+ax+b=0[/tex]
 
  • Like
Reactions: Dương Bii
Top Bottom