Toán 9 phương trình

Wweee

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2020
188
76
21
18
Hà Nội
GG UwaU
[tex]5x.(x+1)=3(x./sqrt{2x^2+1}+4) <=> 10x.(x+1)= 6x./sqrt{2x^2+1} +24 <=>9x^2- 6x./sqrt{2x^2+1} +2x^2+1=x^2-10x+25 Đến đây là 2bp rồi bn nhé[/tex]
 

Wweee

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2020
188
76
21
18
Hà Nội
GG UwaU
Nhân 2 vào 2 vế
10x(x+1)=6x\sqrt{2x^2+1} +24
9x^2-6x\sqrt{2x^2+1} + 2x^2+1=x^2-10x+25
(3x-\sqrt{2x^2+1})^2=(x-5)^2

Xin lỗi bạn mình k rành về viết cái này lắm :( Sorry bạn cái sqrt{2x^2+1} đó là mũ 2x^2+1 đó bạn
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom