Toán phương trình

Huỳnh Nam Huy

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
556
123
96
20
Phú Yên
Trường THPT Ngô Gia Tự
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 20: Giải các phương trình sau:
1) [tex](x^{2}-4x+3)^{2}-(x^{2}-6x+5)^{2}=0[/tex]
2) [tex](x-2)^{4}+3(x-2)^{2}=4[/tex]
3) [tex]1+\frac{2}{x-2}=\frac{-10}{x+3}+\frac{50}{(x-2)(x+3)}[/tex]
4) [tex]x^{2}+10x-3\left | x+5 \right |+27=0[/tex]
5) [tex](4+x)^{2}-(x-1)^{3}=(1-x)(x^{2}-2x+17)[/tex]
6) [tex]x(x+1)=\frac{42}{x^{2}+x+1}[/tex]
7)[tex]2\sqrt{x^{2}+5x+1}+3x^{2}=2-15x[/tex]
8) [tex]4x^{4}-10x^{3}+8x^{2}-5x +1 =0[/tex]
9) [tex]9x^{2}+\frac{1}{x^{2}}+\left | 3x-\frac{1}{x} \right |-6=0[/tex]
10) [tex]\frac{4x}{x^{2}+x+3}+\frac{5x}{x^{2}-3x+3}=\frac{-3}{2}[/tex]
mọi người cùng giải nào :) :) :)
 
Last edited:

Lê Thị Quỳnh Chi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
487
513
214
20
Hà Nội
Trường THPT Nguyễn Du -Thanh oai
câu 20: Giải các phương trình sau:
1) [tex](x^{2}-4x+3)^{2}-(x^{2}-6x+5)^{2}=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (x^{2}-4x +3+ x^{2}-6x +5)(x^{2}-4x +3 -x^{2}+6x -5)=0 \Leftrightarrow (2x^{2} -10x +8)(2x-2)=0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x=4 & & \\ x=1& & \end{vmatrix}[/tex]
 
  • Like
Reactions: Huỳnh Nam Huy
Top Bottom