Toán 9 Phương trình vô tỷ

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,047
1,805
236
Bắc Giang
Đã thất học :<
[imath]\Leftrightarrow \dfrac{x^2+5}{x^2}+\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+5}}=2[/imath]
Đặt [imath]\dfrac{x}{\sqrt{x^2+5}}=t \Rightarrow \dfrac{1}{t^2}+2t=2[/imath]
 
  • Love
Reactions: Lucyna
Top Bottom