Phương trình tiếp diện

hominjaechunsu

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng bảy 2012
148
3
51
Ha Noi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ([tex]\alpha[/tex]) : 2x-2y+z-5=0 và mặt cầu (C) : [tex](x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=25[/tex]
a. Lập phương trình tiếp diện của mặt cầu song song với Ox và vuông góc với mặt phẳng ([tex]\alpha[/tex])
b. Tính góc giữa mp ([tex]\alpha[/tex]) với Ox
c. Lập phương trình mặt phẳng đi qua A (1;0;1) và điểm B (1;-2;2) và hợp với mặt phẳng ([tex]\alpha[/tex]) một góc [tex]60^{\circ}[/tex]
 
Top Bottom