Phương trình tiếp diện

hominjaechunsu

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng bảy 2012
148
3
51
Ha Noi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ([tex]\alpha[/tex]) : 2x-2y+z-5=0 và mặt cầu (C) : [tex](x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=25[/tex]
a. Lập phương trình tiếp diện của mặt cầu song song với Ox và vuông góc với mặt phẳng ([tex]\alpha[/tex])
b. Tính góc giữa mp ([tex]\alpha[/tex]) với Ox
c. Lập phương trình mặt phẳng đi qua A (1;0;1) và điểm B (1;-2;2) và hợp với mặt phẳng ([tex]\alpha[/tex]) một góc [tex]60^{\circ}[/tex]
 
Top Bottom