Toán 9 Phương trình nghiệm nguyên

kido2006

TMod Toán
Cu li diễn đàn
26 Tháng một 2018
1,484
1
2,364
266
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Tìm nghiệm nguyên của phương trình
[tex]3x+5y=10[/tex]
[tex]3x+5y=10\Rightarrow x=\frac{10-5y}{3}\\ \Rightarrow 10-5y\vdots 3\\ \Rightarrow y=3k+2(k \in \mathbb{Z})\\ \Rightarrow x=-5k[/tex]

Nếu còn thắc mắc chỗ nào bạn hãy trả lời dưới topic này để được hỗ trợ nhé ^^
Chúc bạn học tốt ^^
 
Top Bottom