Toán 11 Phương trình lượng giác - Hàm liên tục

Nguyễn Bảo Thiên

Học sinh
Thành viên
19 Tháng chín 2018
37
2
21
17
Hà Nội
THCS Lê Lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Tìm nghiệm của phương trình:
a) [tex]3sinx = x[/tex]
b) [tex]sin\Pi x - 2x = 0[/tex]
2) Chứng minh rằng với mọi n chẵn, phươn trình [tex]x^{n}+px+q=0[/tex] không thể có quá 2 nghiệm thực phân biệt
3) Chứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm:
[tex]asin6x+bcos5x+csin4x+dcos3x+esin2x=0[/tex] với mọi số thực a, b, c, d, e
 
Top Bottom