Toán phương trình logarit

tyn_nguyket

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2015
374
174
121
23
A3-K40 THPT Quỳnh Lưu IV
diendan.hocmai.vn
  • Like
Reactions: le the dung

thupham22011998

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng năm 2013
3,880
77
291
25
Hà Nam
1, Tự đặt ĐK
(1) [tex]\Leftrightarrow[/tex][tex]\frac{1}{2}[/tex]$log_2(log_2x)$+$log_2$([tex]\frac{1}{2}[/tex]$log_2x)=2$

[tex]\Leftrightarrow[/tex][tex]\frac{1}{2}[/tex]$log_2(log_2x)-1+log_2(log_2x)=2$

[tex]\Leftrightarrow[/tex] $log_2(log_2x)=2$

e giải tiếp nhé!
 
  • Like
Reactions: tyn_nguyket

tyn_nguyket

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2015
374
174
121
23
A3-K40 THPT Quỳnh Lưu IV
diendan.hocmai.vn
1, Tự đặt ĐK
(1) [tex]\Leftrightarrow[/tex][tex]\frac{1}{2}[/tex]$log_2(log_2x)$+$log_2$([tex]\frac{1}{2}[/tex]$log_2x)=2$

[tex]\Leftrightarrow[/tex][tex]\frac{1}{2}[/tex]$log_2(log_2x)-1+log_2(log_2x)=2$

[tex]\Leftrightarrow[/tex] $log_2(log_2x)=2$

e giải tiếp nhé!
:) thank chị mà 2 bài này e bít giải rồi, định lên giải lỡ có ai hông biết thì có mà tham khảo nhưng quên :)
 
Top Bottom