Phương trình hóa học

Trần Gia Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2017
243
132
61
Hà Nội
THCS Mai Lâm

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
18
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Cho công thức: Al + FeCl2 ----> Al2Cl3 + Fe
a) Viết phương trình hóa học
b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử Al và phân tử AlCl3
a) Phương trình hóa học: $2Al + 3FeCl_{2} \overset{t^{o}}{\rightarrow} 2Al_{2}Cl_{3} + 3Fe$

b) Tỉ lệ của nguyên tử $Al$: phân tử $AlCl_{3} = 2:2 = 1:1$
Hình như thiếu điều kiện nhiệt độ ạ, do chất rắn với chất rắn mà!
Hình như không cần ghi cũng chẳng sao ý :|
 
Top Bottom