Toán Phương trình bậc hai một ẩn

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,444
891
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
$\Delta = 4m^2 - 4m + 1 = (2m-1)^2 \geqslant 0$. Pt luôn có $2$ nghiệm
Giả sử pt trên có $2$ nghiệm cùng dương. Khi đó $S = x_1 + x_2 = -2m \geqslant 0$ và $P = x_1x_2 = m-1 \geqslant 0$
Suy ra $m \leqslant 0$ và $m \geqslant 1$. Dễ thấy không có $m$ thỏa mãn
Vậy điều giả sử là sai nên ...
 
  • Like
Reactions: Trần Lê Đô
Top Bottom