Toán Phương trình bậc ba x^3-3x+1=0 không thể giải được bằng căn của số thực ?

Nguyễn Thị Huyền Diệu

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười hai 2021
65
73
36
32
Đài Bắc
Hà Nội
Top Bottom