Toán 9 Phương trình bậc 2

nguyễn hoàng yến 000000000000000

Học sinh
Thành viên
10 Tháng chín 2018
105
25
26
18
Bà Rịa - Vũng Tàu
THCS minh đạm
Last edited:

Giai Kỳ

Học sinh
Thành viên
3 Tháng một 2019
155
84
36
18
Hà Nội
No information
- Câu a dùng đenta nha :v Sẽ ra 1 bt luôn >= 0 hoặc > 0, hoặc ra luôn số nguyên.
- Câu b thì tổng = -b/a ; tích = c/a => Rồi giải ra theo đề là ra mà :v
- Nếu không ra thì nói để làm chi tiết cho :v
 

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
571
Hà Tĩnh
MT
x^2 - (m-1)x +-2=0
a) chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi m
b) Tìm m để tổng hai nghiệm bằng 2 lần tích của hai nghiệm đó
Ta có: [tex]\Delta = (m - 1)^{2} - 4.1.(-2) = m^{2} - 2m + 1 + 4 = (m - 1)^{2} + 4[/tex] > 0 với mọi m nên pt luôn có hai nghiệm phân biệt.
Khi đó[tex]\left\{\begin{matrix} x_{1} + x_{2} = m + 1 & & \\ x_{1}.x_{2} = -2 & & \end{matrix}\right.[/tex]
Theo bài ra: x1 + x2 = 2x1.x2 nên m + 1 = 2.(-2) = -4 => m = -5
 

nguyễn hoàng yến 000000000000000

Học sinh
Thành viên
10 Tháng chín 2018
105
25
26
18
Bà Rịa - Vũng Tàu
THCS minh đạm
Ta có: [tex]\Delta = (m - 1)^{2} - 4.1.(-2) = m^{2} - 2m + 1 + 4 = (m - 1)^{2} + 4[/tex] > 0 với mọi m nên pt luôn có hai nghiệm phân biệt.
Khi đó[tex]\left\{\begin{matrix} x_{1} + x_{2} = m + 1 & & \\ x_{1}.x_{2} = -2 & & \end{matrix}\right.[/tex]
Theo bài ra: x1 + x2 = 2x1.x2 nên m + 1 = 2.(-2) = -4 => m = -5
đề là nhân cho m-2 mà bạn
 
Top Bottom