Toán Phương trình bậc 2 - định lý Vi-ét

Lê Trương Đức Hiếu

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng chín 2017
15
6
6
19
Quảng Trị
hình như đề sai đó bạn
ví dụ như phương trình : [TEX]x^{2}[/TEX] + 2x + 1=0 nhé
có m = 2 ; n= 1 thì m-1 lớn hơn hoặc bằng n rồi nhé nhưng pt đó chỉ có 1 nghiệm x = -1 thui nhé
 
Top Bottom