Tin học phụ mình 3 câu trắc nghiệm với ạ

nhungtuyetbui08@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng chín 2021
22
14
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1: Tính tổng S=1+2+3+…+n+…. Cho đến khi S<10^3 hãy xác định điều kiện cho vòng lặp while do đúng:

A/while S<=10^3 do

B/while S>=1000 do

C/while S>=10^3 do

D/while S > 10^3 do
2/đoạn lệnh sau đây sẽ cho kết quả gì?

So:=1

While so<10 do writeln(so) : so:=so+1

A/In ra vô hạn các số 1, mỗi số trên một dòng

B/không phương án nào đúng

C/In ra các số từ 1 đến 9

D/In ra các số từ 1 đến 10
3/
Trong câu lệnh lặp For i:=1 to 10 do j:=J+2; write(j); khi kết thúc câu lệnh lặp trên xác định câu lệnh write(j); được thực hiện bao nhiêu lần?

A/10 lần B/5 lần C/1 lần D/không thực hiện
 
Top Bottom