Sử 11 Phong trào yêu nước

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
759
166
17
Lào Cai
Lào Cai
  • Haha
Reactions: nguyenngoc213

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
759
166
17
Lào Cai
Lào Cai
Tóm tắt điều kiện dẫn đến sự ra đời của phong trào yêu nước theo phong hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX? Tính cách mạng được biểu hiện ở điểm nào?
Mọi người giúp em với!
Mộ Dung Thu VũCảm ơn mn nhiều!
Giờ em trả lời được rùi ạ!
E xin gửi câu trả lời mn cùng tham khảo ạ!
*Điều kiện dẫn đến sự ra đời của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX:
Trong nước

Pháp dập tắt phong trào Cần Vương, sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến đặt ra một yêu cầu giải phóng dân tộc mới theo một khuynh hướng mới
Pháp cơ bản hoàn thành công cuộc bình định nước ta tiến hành cuộc khai thác thuộc địa
Xã hội Việt Nam bắt đầu phân hoá: Nhiều giai cấp, tầng lớp mới lần lượt ra đời song vẫn còn non yếu, chưa đủ sức lãnh đạo cách mạng
Sự chuyển biến trong nhận thức của các sỹ phu yêu nước
Nước ngoài
Sự thành công của cuộc Duy Tân Minh Trị ( Nhật Bản), cách mạng Tân Hợi(Trung Quốc)
Thành công của chiến tranh Nga- Nhật đã khiến các sỹ phu yêu nước tin tưởng, ngưỡng mộ và theo Nhật.
*Tính cách mạng được biểu hiện ở những điểm:
+ Thành phần lãnh đạo:
Văn thân, sĩ phu tư sản hóa. Đây là lớp người chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản bên ngoài. Họ mất niềm tin vào chế độ phong kiến, bắt đầu có ý thức về dân chủ dân quyền. Khái niệm dân và nước gắn liền với nhau
+ Mục tiêu đấu tranh: Không chỉ đánh Pháp giải phóng dân tộc mà phải gắn liền với duy tân và thay đổi chế độ xã hội
+ Lực lượng tham gia: Không chỉ có nông dân mà đông đảo các tầng lớp khác: công nhân, tư sản,...
+ Hình thức đấu tranh: Không chỉ giới hạn trong khởi nghĩa vũ trang mà kết hợp nhiều hình thức: Cải cách, mở trường học, lớp hội buôn,... nhầm nâng cao dân trí khiến người dân ý thức được dân quyền của mình.
+Quy mô: Rộng khắp cả nước không chỉ trong nước mà còn ra cả nước ngoài.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: nguyenngoc213
Top Bottom