Sử 8 Phong trào khác chiến chống pháp

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Nêu phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì từ năm 1873 đến năm 1884 và nhận xét

Help me
  • - lãnh đạo: triều đình nguyễn , Nguyễn tri Phương
  • - lực lượng: quân triều đình , nhân dân.
  • - quy mô: mạnh mẽ, rộng rộng lớn, không có sự thống nhất.
 
Top Bottom