Sử Phong trào Cần Vương

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
130
200
21
13
Cà Mau
Tân lợi

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
17
Hà Tĩnh
* Cho e xin 1 số câu hỏi liên quan đến phong trào Cần Vương với ạ
Lê Thị Bích HiềnCâu1.Hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần Vương
Câu 2:so sánh phong trào Cần Vương với khởi nghĩa Yên Thế?
Câu 3:Nguyên nhân thất bại,và ý nghĩa của phong trào Cần Vương?
Câu 4 Phong trào Cần Vương được diễn ra như thế nào?
Câu 5Trình bày các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương?
Câu 6 So sánh các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?
Câu 7 Tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối tk XIX?
Câu 8.Nêu các giai đoạn phát triển của Phong trào Cần Vương? Nguyên nhân thấy bại,ý nghĩa của phong trào
Câu 9.Tính chất của phong trào Cần Vương?
Câu 10.Nêu những nét chính về phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ 19?
Câu 11. Trong Chiếu Cần Vương có đoạn:....."biết thì phải tham gia công việc, nghiến răng, dựng tóc thề giết hết giặc, nào ai là không có cái lòng như thế?.... Qua nội dung chiếu Cần Vương Em hãy phân tích thái độ của văn thân, sĩ phu, và quần chúng nhân dân đối với chiếu Cần Vương. Vì sao phong trào Cần Vương thất bại?
Câu 12. Tóm tắt các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương. Chứng minh rằng mục tiêu giành độc lập dân tộc là mục tiêu chủ đạo của phong trào. Phong trào Cần Vương có vị trí như thế nào trong phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
Câu 13. Trình bày tóm lược các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương. Vì sao nói" Cần Vương chỉ là danh nghĩa, tính chất yêu nước phong trào mới là chủ yếu"?
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
* Cho e xin 1 số câu hỏi liên quan đến phong trào Cần Vương với ạ
Lê Thị Bích Hiền * Nêu hoàn cảnh ra đời, nội dung và tác dụng của chiếu Cần Vương
* Sự kiện Tôn Thất Thuyết, nhân danh vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương ngày 13 tháng 07 năm 1885 ,có ý nghĩa như thế nào ?
* Vì sao phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
* Nhận xét về phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX ở hai giai đoạn phát triển. Qua đó chứng minh ý kiến Cần Vương chỉ là danh nghĩa tính chất yêu nước chống Pháp là chủ yếu ?
* Tại sao nói phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX thực chất là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp độc lập của nhân dân Việt Nam ?
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
* Cho e xin 1 số câu hỏi liên quan đến phong trào Cần Vương với ạ
Lê Thị Bích Hiền- Trình bày nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương?
- So sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế?
- Vì sao khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
- Trình bày đặc điểm của phong trào Cần Vương?
- Vì sao khởi nghĩa Yên Thế không được xếp vào phong trào Cần Vương?
- Nguyên nhân xuất hiện phong trào Cần Vương?
- Tính chất nổi bât của phing trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX?
- Bài học rút ra từ phong trào Cần Vương?
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:https://diendan.hocmai.vn/threads/t...ac-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998
/
 
Top Bottom