Sử 9 phong trào cách mạng việt nam trong những năm 1930-1935

thuyaf1

Học sinh
Thành viên
4 Tháng tư 2019
114
64
46
Phú Yên
trường trung học cơ sở lương tấn thịnh

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
Câu 3:
Xô viết Nghệ Tĩnh nói riêng và phong trào cách mạng 1930 – 1931 tuy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn những có ý nghĩa lịch sử to lớn.
 • Phong trào đã khẳng định đường lối cách mạng: Đảng đề ra là đúng đắn, mở đầu cho giai đoạn cách mạng đi theo đường lối sáng tạo trên cơ sở lí luận khoa học của chủ nghĩa Mac – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Hình thành khối liên minh công nông: đồng thời cũng phát huy được sức mạnh đoàn kết của hai giai cấp công – nông trong đấu tranh cách mạng.
 • Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.
 • Phong trào này được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Vì thế Quốc tế Cộng sản đã công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương chính là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.
Nguồn: Dinhnghia.vn
 
 • Like
Reactions: thuyaf1

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,657
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
1.Những khó khăn về kinh tế và xã hội Việt Nam do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)
Về kinh tế: nền kinh tế phải gánh chịu hậu quả nặng nề
Xã hội: đời sống nhân dân khổ cực, mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với Pháp ngày càng diễn ra gay gắt
Phong trào Xô-viết Nghệ -Tĩnh diễn ra như thế nào ?
Diễn biến:
 • Tháng 2 đến tháng 4/1930 nổ ra hiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân; cờ đỏ búa liềm của Đảng đã xuất hiện ở Hà Nội và 1 số địa phương khác.
 • 1/5/1930, cả nước kỉ niệm quốc tế lao động.
 • Nghệ An, Hà Tĩnh là nơi phong trào phát triển mãnh mẽ và đạt đến đỉnh cao
 • 12/9/1930, hai vạn công nhân Hưng Nguyên biểu tình phản đối chính sách của Phadp và tay sai
 • Suốt tháng 9 - 10/1930, nông dân Nghệ Tĩnh đã khởi nghĩa vũ trang; hệ thống chính quyền đế quốc nhiều nơi tan rã; chính quyền cách mạng được thành lập theo hình thức chính quyền Xô Viết, thi hành nhiều chính sách tiến bộ...
 • 1931, phong trào tạm lắng xuống
 
 • Like
Reactions: The key of love
Top Bottom