Sinh 12 Phiên mã,dịch mã

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,520
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
gốc: 5' A-T -G -X -X-G -A -A -A -T- A -X -G -T- A -T -A -G -A-G-X-G-X-A-G-T-A-3'
BS :3' T-A-X-G-G-X-T-T-T-A-T-G-X-A-T-A-T-X-T-X-G-X-G-T-X-A-T-5'
mARN: A-U-G-X-X-G-A-A-A-U-A-X-G-U-A-U-A-G-A-G-X-G-X-A-G-U-A
chuối polinucleotit:
5' A-T -G -X -X-G -A -A -A -T- A -X -G -T- A -T -A -G -A-G-X-G-X-A-G-T-A-3'
3' T-A-X-G-G-X-T-T-T-A-T-G-X-A-T-A-T-X-T-X-G-X-G-T-X-A-T-5'
2, chị xem trong bảng này
19532.png
 
Top Bottom