Toán 11 Phép tịnh tiến

Timeless time

Phụ trách nhóm Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng tám 2018
2,465
5,738
596
21
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
View attachment 192164
mọi người giúp em vs ạ em cần gấp hic
a.
Em áp dụng công thức sau để làm ý này nhé
Cho [tex]\vec{v}=(a;b)[/tex] và $M(x;y)$
Phép tịnh tiến [tex]\vec{v}=(a;b)[/tex] biến $M$ thành $M'$ là [tex]\left\{\begin{matrix} x'=x+a & \\ y'=y+b & \end{matrix}\right.[/tex]
Áp dụng công thức vào bài này, ta có
[tex]\left\{\begin{matrix} x'=-2+3 & \\ y'=3-4 & \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x'=1 & \\ y'=-1 & \end{matrix}\right.[/tex]
Vậy điểm $M'$ có tọa độ là $(1;-1)$

Nếu có gì không hiểu thì hỏi lại nhé, chức em học tốt :D
 

minhv2537@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng mười 2021
3
2
6
a.
Em áp dụng công thức sau để làm ý này nhé
Cho [tex]\vec{v}=(a;b)[/tex] và $M(x;y)$
Phép tịnh tiến [tex]\vec{v}=(a;b)[/tex] biến $M$ thành $M'$ là [tex]\left\{\begin{matrix} x'=x+a & \\ y'=y+b & \end{matrix}\right.[/tex]
Áp dụng công thức vào bài này, ta có
[tex]\left\{\begin{matrix} x'=-2+3 & \\ y'=3-4 & \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x'=1 & \\ y'=-1 & \end{matrix}\right.[/tex]
Vậy điểm $M'$ có tọa độ là $(1;-1)$

Nếu có gì không hiểu thì hỏi lại nhé, chức em học tốt :D
Giúp e câu b í ạ hic
 
Top Bottom