English THCS Phát âm và trọng âm

Hangdao

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng năm 2021
19
15
6
16
Thanh Hóa
THCS Chu Văn An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronunced differently from the others in each group. (3 points)
1. A. monkey B. hunger C. banker D. hunter
2. A. purpose B. consumer C. comprise D. collapse
3. A. admission B. decision C. revision D. provision
II. Choose the word (A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (2 points)


1. A. institute B. festival C. deposit D. resident
2. A. behave B. install C. predict D. damage
Help me!!!
 
  • Like
Reactions: jehinguyen

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,754
496
19
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Bạn tham khảo đáp án của mình nhé:
I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronunced differently from the others in each group. (3 points)
1. A. monkey /ŋ/ B. hunger C. banker D. hunter /n/
2. A. purpose /s/ B. consumer C. comprise /z/ D. collapse
3. A. admission /ʃ/ B. decision /ʒ/ C. revision D. provision
II. Choose the word (A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (2 points)


1. A. 'institute B. 'festival C. de'posit D. 'resident
2. A. be'have B. in'stall C. pre'dict D. 'damage
Chúc bạn học tốt!
 
  • Like
Reactions: Hangdao
Top Bottom