Hóa 11 Phản ứng thế, pư cộng

Nha Đam Nguyễn

Học sinh
Thành viên
28 Tháng ba 2020
82
25
26
17
Hà Nội
THPT Lê Quý Đôn

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,372
2,583
336
Hải Phòng
....
Mn giúp mk với ạ :meomun19

Cho 1 gam hh etan và etilen đi qua dd brom

a)Viết pthh

b) Xác định khối lượng mỗi chất trong hh đầu,biết rằng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn phải dùng hết 80g dd brom 5%
C2H4 +Br2 ->C2H4Br2
0,025---0,0025
->mC2H4=0,7 g ->mC2H6=0,3g
%C2H4= 70%, %C2H6=30%
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006
Top Bottom