phản ứng giữa oxit axit với dd kiềm( hóa trị2)

Trafalgar D Law

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng bảy 2016
441
1,381
236
Ninh Bình
Sục V lít CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 0.2M thu được 1.6g kết tủa. Tính giá trị lớn nhất của V
Giải giúp ạ
Các phản ứng xảy ra theo quá trình
[TEX]CO_{2}+Ca(OH)_{2}----> CaCO_{3}+H_{2}O (1)[/TEX]

[TEX]CO_{2}+CaCO_{3}+H_{2}O----> Ca(HCO_{3})_{2} (2)[/TEX]
=> Để có giá trị lớn nhất của V thì phải xẩy ra cả 2 phản ứng trên

[TEX]n_{Ca(OH)_{2}}=0,1.0,2=0,02[/TEX] (mol)
Theo pthh (1) => [TEX]n_{CaCO_{3}(1)}=0,02[/TEX] (mol) ; [TEX]n_{CO_{2}(1)}=0,02[/TEX] (mol)
Số mol [TEX]CaCO_{3}[/TEX] kết tủa : [TEX]\frac{1,6}{100}=0,016[/TEX] (mol)
=> Số mol [TEX]CaCO_{3}[/TEX] tan : 0,004 (mol)
Theo pthh (2) => [TEX]n_{CO_{2}(2)}=0,004[/TEX] (mol)

=> Số mol [TEX]CO_{2}[/TEX] đã dùng : 0,024 (mol)
=> [TEX]V=0,5376l[/TEX]
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
thứ tự xảy ra các phản ứng
Ca(OH)2+CO2-->CaCO3+H2O(1)
CaCO3 +CO2+H2O-->Ca(HCO3)2(2)
nCa(OH)2= 0,02(mol)
Số mol CaCO3 kết tủa : 1,6/100=0,016 (mol)
vì n kt< nCa(OH)2 =>xảy ra hai trường hợp
mặt khác để có giá trị lớn nhất của V thì phải xẩy ra cả 2 phản ứng trên
Theo pthh (1) => nCaCO3=0,02 (mol) => nCO2=0,02 (mol)
=> Số mol CaCO3 tan : 0,004 (mol)
Theo pthh (2) => CO2(2)=0,004 mol (mol)
=> Số mol CO2 đã dùng : 0,024 (mol)
 
Top Bottom