Hóa 12 phản ứng của xenlulozo

PrfD

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng tám 2021
38
68
16
17
Du học sinh
Ở đâu đó
Còn khi rớt H2SO4 loãng vào vải sợi bông, xenlulozơ bị thủy phân dưới xúc tác axit vô cơ nên dần mủn ra sau đó mới bị bục.
Khi để rớt H2SO4 đậm đặc vào vải bằng sợi bông, chỗ vải đó bị đen lại và thủng ngay do axit sunfuric đậm đặc hút nước mạnh và làm xenlulozo bị than hóa :
(C6H10O5)n+H2SO4đ→6nC+H2SO4.5nH2O
 
Top Bottom