phân tích thành nhân tử rồi rút gọn

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
[tex]\sqrt{a}(\sqrt{a}-3)+2\fra{3}{a-\sqrt{a}}[/tex]
Hóa ra đề bài là như này, hôm qua bạn nói nhưng mình lại hiểu sai nên đề sai theo, mãi không làm đc
[tex]\frac{\sqrt{a}.(\sqrt{a}-3)+2}{{\color{Red}3(a-\sqrt{a}) }}[/tex]
[tex]=\frac{(\sqrt{a}-2)(\sqrt{a}-1)}{3\sqrt{a}(\sqrt{a}-1)}[/tex]
[tex]=\frac{\sqrt{a}-2}{3\sqrt{a}}[/tex]
 
Top Bottom